Przetwórnia wieprzowiny na terenie dawnego obozu?

Jeden z największych producentów wieprzowiny w Austrii planuje uruchomić swoją fabrykę na terenie dawnego obozu pracy przymusowej. Protestują spadkobiercy dawnych właścicieli tego terenu, którzy zostali wywłaszczeni przez nazistów i nigdy nie otrzymali odszkodowania.

Obóz pracy znajdował się na terenie gminy Haiming w zachodniej Austrii. Przetrzymywano tu w czasie wojny setki więźniów, którzy pracowali przy budowie zapory dla elektrowni wodnej. Po wojnie obóz został zniszczony, a na jego terenie nie prowadzono żadnej działalności. Przedsiębiorstwo energetyczne Tiwag sprzedało działkę firmie Handl Tyrol, jednemu z największych producentów kiełbasy i bekonu w Austrii.

Plany zbudowania fabryki na miejscu dawnego obozu spotkały się z protestami potomków właścicieli tego terenu, którym został on odebrany pod budowę obozu i nigdy nie otrzymali oni żadnej rekompensaty. Komisja powołana po zakończeniu wojny stwierdziła, że działka została przejęta “w interesie ogólnym” i nie ma potrzeby wypłacania odszkodowania.