Nie-Żydzi będą mogli zostać członkami kongregacji żydowskich

Walne zgromadzenie przedstawicieli amerykańskich synagog judaizmu konserwatywnego przyjęło uchwałę, która umożliwia każdej z kongregacji żydowskich decydowanie o tym, czy przyjmować w swoje szeregi osoby, które nie są Żydami.

Uchwałę podjęto 1 marca. Głosowano za pośrednictwem Internetu. Za było 94 członków zgromadzenia, przeciwko – 8, jeden wstrzymał się od głosu. 15 członków nie brało udziału w głosowaniu.

“Synagogi Konserwatywnego Judaizmu [USCJ] wspierają każdą zrzeszoną kehilę w rozwijaniu własnych kryteriów członkostwa” – napisano w rezolucji. “Świętujemy różnorodność pomiędzy i w ramach naszych kehilot [kongregacji] i zachęcamy do angażowania się wszystkich tych, którzy szukają duchowego i społecznego domu w autentycznym i dynamicznym żydowskim otoczeniu. Wzywamy kehilot do otwarcia drzwi dla wszystkich, którzy chcą wejść”.

Ruch konserwatywny nie pozwala rabinom na śluby z osobami innego wyznania. Nie mogą oni nawet uczestniczyć w takich ceremoniach. W ostatnich latach niektórzy rabini protestowali przeciwko takim zasadom.

Możliwość zostania członkiem lokalnej gminy żydowskiej pozwoli nie-żydowskim członkom rodzin na pełne zaangażowanie się w życie społeczności.