Agnieszka Markiewicz została dyrektor biura AJC

Uroczystość otwarcia biura AJC w Warszawie, marzec 2017

Agnieszka Markiewicz, związana poprzednio z Forum Dialogu, została dyrektor warszawskiego biura AJC na Europę Środkową. Od marca Markiewicz pełniła tam funkcję kierowniczą.

Warszawskie biuro AJC otwarto oficjalnie 27 marca, podczas uroczystości w muzeum Polin.

Biuro AJC skupia się na siedmiu krajach Europy Środkowej: Czechach, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Słowacji i Polsce. Jest to jedna z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

“Nasz warszawski zespół wypełnia mocne zaangażowanie AJC w budowanie więzi z rządami, społecznościami obywatelskimi i lokalnymi w regionie pełnym pamięci i dziedzictwa żydowskiego” – podkreśla Markiewicz.

AJC ma swoje biura w Berlinie, Brukseli, Paryżu i Rzymie. Posiada również przedstawicielstwa w Ameryce Południowej, Azji i na Bliskim Wschodzie. W USA znajdują się 22 regionalne bura tej organizacji.