“Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu” – konferencja w Lublinie

Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na międzynarodową konferencję “Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu (polityka narodowościowa ZSRS)” organizowaną przez dr hab Sabinę Bober i dr Martynę Rusiniak-Karwat .

Konferencja odbędzie się 19-20 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala Gmach Główny 126), Aleje Racławickie 14, Lublin.

Program:

Czwartek 19 X 2017 r.

9:00-9.20 – Rozpoczęcie konferencji – przemówienia przedstawicieli organizatorów
Prowadzenie: ks. prof. Zygmunt Zieliński

9. 20 Prof. Viktoriia Sychova (Charkowski Uniwersytet Narodowy), Antysemicka polityka Rosji carskiej jako podstawa naśladownictwa bolszewickiej polityki etnicznej w stosunku do Żydów

9.40 Dr Olena Vitrynska (Połtawski Narodowy Uniwersytet Techniczny Jurija Kondratiuka), Żydzi w Bloku Sowieckim w okresie stalinizmu: Polityka etniczna w ZSRR

10.00 Dr Maksim Kail (Państwowy Uniwersytet w Smoleńsku), Żydzi rosyjscy poza strefami osiedlenia: Zmiana statusu oraz włączenie w przedwojenne społeczeństwo rosyjskie (1917-1940)

10. 20 – 10.50 – Przerwa na kawę

10.50 Prof. Evgeniya A. Dolgova (Rosyjski Humanistyczny Uniwersytet Państwowy, Moskwa)), Żydzi w sowieckim środowisku naukowym 1920-1930

11. 20 Mgr Maryna Batsman (Uniwersytet Florencki), Żytomirski Instytut Pedagogiczny (INO) podczas wojny ojczyźnianej – sowietyzacja Żydów na Ukrainie

11. 40 prof. Olga Ryabchenko (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Przestrzennej w Charkowie,), Antysemityzm na Sowieckiej Ukrainie: istota i następstwa (1920-1930)

12. 00 Dr Igor Derevanyy, (Muzeum Pamięci Narodowej „Więzienie przy Łąckiego” we Lwowie), Państwowa polityka ukrytego antysemityzmu na Zachodniej Ukrainie (1939-1941)

12. 20- 13.00 – dyskusja

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

Prowadzenie: mgr Mariusz Deckert (Prezes Radia Lublin)

14. 00 Dr Katharina Friedla (Yad Vashem, Jerozolima), Życie religijne i społeczne polskich Żydów w ZSRS

14. 20 Mgr Anna Mariya Basauri Ziuzina (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa w Kijowie), Judaizm jako przedmiot krytyki. Sowiecki naukowy ateizm w stosunku do religii żydowskiej

14. 40 Prof. Arunas Bubnys (Centrum Ludobójstwa na Litwie), Żydzi litewscy podczas I sowieckiej okupacji (1940-1941)

15.00 – 15. 30 – przerwa na kawę

15. 30 Dr Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN/Muzeum Polin), Polscy „bieżeńcy” żydowskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie (1939-1941)

15. 50 Dr Paweł Rokicki (ISP PAN/IPN), Żydzi w partyzantce sowieckiej na Wileńszczyźnie 1942-1944 i ich późniejsze losy

16. 10 – 17.00 – dyskusja

Piątek 20 X 2017 r.

Prowadzenie: prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

9.30 Prof. Vasil Gulay (Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»), Żydzi w procesach społeczno-politycznych Zachodniej Ukrainy w początkowym etapie II wojny światowej: mity a rzeczywistość

9. 50 Dr Jarosław Kit (Katolicki Uniwersytet we Lwowie), Sposoby przetrwania Żydów w radzieckim Lwowie 1939-1941

10. 10 Prof. Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Represje wobec Żydów, oficerów wyższych Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki

10. 30 Prof. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński), Dlaczego projekt Birobidżanu zakończył się porażką?

10.50 dyskusja

11.20 przerwa na kawę

11.40 Prof. Hubert Chudzio, mgr Alicja Śmigielska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń), Żydowskie dzieci na Syberii w świetle relacji świadków, pozyskanych w ramach projektu “Dzieci Teheranu. Polscy Sybiracy w Izraelu”

12.00 Mgr Bartosz Gralicki (OBnT/ UW), Żydzi – obywatele polscy o zesłaniu w głąb ZSRS w świetle relacji zebranych przez Referat Historyczny Dowództwa PSZ w ZSRR

12. 20 Mgr Agata Sagan(Warszawa), Żydowscy intelektualiści więzieni w Workucie w latach 50-tych

12. 40 Dr hab. Sabina Bober (KUL) Zróżnicowanie w traktowaniu Żydów przez Sowietów na okupowanych Kresach Wschodnich

13.00 – dyskusja i zakończenie konferencji.