Stanowisko AJC w sprawie rezygnacji Stanów Zjednoczonych z członkostwa w UNESCO

American Jewish Committee (AJC) ubolewa nad decyzją Stanów Zjednoczonych o opuszczeniu UNESCO. Niemniej jednak, fakt ten powinien stanowić ostrzeżenie dla pozostałych krajów członkowskich.

„Bez Stanów Zjednoczonych UNESCO straci na znaczeniu, natomiast dla naszego kraju znalezienie się poza UNESCO grozi osłabieniem jego roli na arenie światowej” stwierdził dyrektor wykonawczy AJC David Harris. „Możemy mieć tylko nadzieję, że kraje członkowie UNESCO potraktują wyrażone przez USA obawy z należytą uwagą i jako priorytetowe. Członkostwo USA w tej organizacji jest w interesie wszystkich.”

W dniu 12 października 2017 roku Departament Stanu ogłosił, że z uwagi na „zaniepokojenie USA wynikające z rosnących zaległości w [budżecie] UNESCO, potrzeby gruntownej reformy organizacji oraz głoszonych na jej forum od lat anty-izraelskich uprzedzeń” członkostwo Stanów Zjednoczonych w tej organizacji [będącej agendą] ONZ z siedzibą w Paryżu wygaśnie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Po ogłoszeniu stanowiska Stanów Zjednoczonych, Izrael ogłosił zamiar podjęcia podobnej decyzji.

„Niektóre państwa członkowskie UNESCO, pod wodzą Autonomii Palestyńskiej i krajów arabskich, od dawna usiłują wykorzystywać tę organizację, by potępiać Izrael” powiedział Harris. „Upolityczniają ją w sposób pozbawiony skrupułów nieustannie i jawnie negując niezaprzeczalne więzi między narodem żydowskim a najświętszymi miejscami judaizmu, takimi jak stare miasto w Jerozolimie, Ściana Zachodnia i Hebron. Tym samym, kraje te kwestionują również historię i wiarę chrześcijańską. Nie zapominajmy, że takie działania doprowadziły już wcześniej, za prezydentury Ronalda Reagana, do wycofania się USA z tej organizacji na okres niemal dwudziestu lat.”

Takie działania, tak kiedyś, jak i teraz, podważają szlachetną misję UNESCO, Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury ustanowioną jako ciało apolityczne, aby promować na całym świecie oświatę, naukę i kulturę.

„W obecnej dyskusji należy rozróżnić między grupą krajów członkowskich zdeterminowanych w podejmowaniu problematycznych kroków a postawą ustępującej dyrektor generalnej Iriny Bokovej, która odważnie broniła UNESCO przed obsesją na punkcie Izraela, a równocześnie w sposób właściwy reagowała na narastający antysemityzm, potrzebę edukacji o Holokauście, przeciwdziałania ludobójstwu i radykalizmom. Niestety, jej władza w tym zakresie jest ograniczona” dodał Harris.

AJC wyróżnia się w środowisku żydowskim poprzez swoje zaangażowanie w działania ONZ, od momentu jej ustanowienia w 1945 r., kiedy to liderzy AJC wzięli udział w konferencji założycielskiej w San Francisco. Skutecznie przekonywali zgromadzonych o potrzebie włączenia do Karty Narodów Zjednoczonych zapisu o ochronie praw człowieka.

Źródło: Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office