Liderzy społeczności żydowskiej solidaryzują się z muzułmanami

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej, fot. Andrzej Błaszczak - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Lesław Piszewski oraz Michael Schudrich wystosowali do muftiego Tomasza Miśkiewicza list, w którym podkreślają swoją solidarność ze społecznością muzułmańską po dewastacji Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

Ośrodek jest siedzibą Ligi Muzułmańskiej RP. Przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP jest obecnie Youssef Chadid. Stanowisko muftiego sprawuje Nedal Abu Tabaq. Członkami tej organizacji są głównie imigranci z krajów arabskich.

Mufti Tomasz Miśkiewicz przewodniczy natomiast Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w RP, który swoją siedzibę ma w Białymstoku, skupia muzułmańskie gminy wyznaniowe, a należą do niego głównie Tatarzy.

“Dewastacja Ośrodka, polegająca na wybiciu szyb betonowymi elementami, wpisuje się w bolesną, także dla społeczności żydowskiej, wzrostową tendencję agresywnych postaw werbalnych oraz fizycznych wobec mniejszości kulturowych i religijnych w Polsce w ostatnim czasie” – napisali Lesław Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, oraz rabin Michael Schudrich.

W poniedziałek w nocy Ośrodek Kultury Muzułmańskiej na warszawskiej Ochocie został obrzucony kamieniami i cegłami. Wybito szyby, zniszczono pobliski ogródek. Sprawcy nie dostali się do środka.

– Mamy nadzieję, że sprawcy tego aktu wandalizmu zostaną szybko ujęci – zapewnił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.