Zabrze: Zdewastowane nagrobki zostaną naprawione

Cmentarz żydowski w Zabrzu, fot. A. Gerlic

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podjął działania interwencyjne w celu jak najszybszej naprawy nagrobków zdewastowanych na cmentarzu żydowskim w Zabrzu.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podjął decyzję o przeznaczeniu 50 000 złotych na naprawę nagrobków cmentarza żydowskiego w Zabrzu. Jest to bezpośrednia reakcja na dewastację ponad 150-letniego cmentarza wpisanego do rejestru zabytków, do której doszło w czerwcu tego roku. Zniszczeniu uległo ponad 25 macew w tym m.in. grobowiec rodziny Maxa Böhma (Beima), zasłużonego dla miasta filantropa, kilkanaście macew dziecięcych, a także najstarsza macewa cmentarna postawiona na grobie Heleny Schüller z 1871 r.

NIKZ wraz z Urzędem Miasta w Zabrzu podpisał porozumienie dotyczące naprawy nagrobków. – Działania renowacyjne i rewitalizacyjne wokół zabytków stanowią podstawę misji instytutu, a bieżące reagowanie na celowe niszczenie obiektów historycznych jest naszym priorytetem – komentuje dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski.

Celem porozumienia jest jak najszybsza naprawa obiektów historycznych wpisanych do rejestru zabytków. To także wyraz stanowczego sprzeciwu wobec wszelkim aktom wandalizmu.

– Chcemy by te obiekty, jak najszybciej to możliwe, otrzymały potrzebne środki na ich renowację. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że dziedzictwo historyczne każdego wyznania religijnego, jest częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, a naszym obowiązkiem jest je chronić i przekazywać następnym pokoleniom – dodaje dyrektor NIKZ.

Obecnie trwa proces formalnego wyboru wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze. Lista nagrobków poddanych naprawie oraz program prac zostaną ustalone na podstawie protokołu z oględzin cmentarza, stworzonego przez inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

W 2023 r. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków realizuje także wiele innych prac przy zabytkach, wynikających z misji instytucji: badawczych, dokumentacyjnych, porządkowych, konserwatorskich i renowacyjnych. Wśród nich są m.in. kompleksowe badania konserwatorskie zespołu pałacowego w Iłowej w woj. lubuskim, badania archeologiczne na meczecisku w Studziance w woj. lubelskim, upamiętnienie cmentarza żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu-Szczypiornie, prace porządkowe na wybranych cmentarzach żydowskich, czy dokumentacja układu urbanistycznego i budynków starego miasta w Działdowie.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!