Ponad połowa badanych uważa, że Polacy pomagali Żydom w Powstaniu w Getcie Warszawskim

94% Polaków słyszało o Powstaniu w Getcie Warszawskim, ale tylko 11% zna datę jego wybuchu. 6% Polaków nic nie wie na temat zrywu Żydów uwięzionych w getcie. To wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS.

Ponad połowa badanych wie, że większość Żydów z getta została wywieziona do obozu w Treblince i tam zamordowana. Aż 25% badanych uważa, że większość mieszkańców getta zginęła w trakcie powstania, a 9% badanych sądzi, że główną przyczyną śmieci był głód i choroby. 11 % osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie, co oznacza wzrost z 7 % w 2013 r.

59% badanych uważa, że Polacy pomagali w czasie powstania Żydom w dużym stopniu. 32 % jest zdania, że robili to w stopniu niewielkim. W porównaniu z badaniem sprzed pięciu lat zwiększyła się liczba Polaków przekonanych o dużej skali pomocy dla powstańców. “O dużym wsparciu relatywnie często mówią ankietowani identyfikujący się z prawicą i najbardziej zaangażowani w praktyki religijne, natomiast o niewielkim – badani o poglądach lewicowych, nieuczestniczący w praktykach religijnych” – informuje CBOS.

Większość badanych (64%) jest zdania, że Powstanie w Getcie Warszawskim jest ważne przede wszystkim dla Żydów. 49% uważa, że jest istotne dla Polaków, a 32%, że dla ludzi starszych.

Ci, którzy słyszeli o powstaniu uważają je za wydarzenie ważne dla siebie (83%). Dla 10% nie ma ono dziś znaczenia.

Źródło: Materiały CBOS. Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (334) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!