Roman Szlomo Litman (1933 – 2021)

Roman Litman

Nie żyje Roman Litman – honorowy przewodniczący lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Szlomo Litman urodził się w 1933 r. w Łęcznej. Po wybuchu drugiej wojny światowej razem z rodzicami i bratem szukał schronienia w Związku Radzieckim. Rodzina została deportowana na Syberię, a później znalazła się w Kazachstanie. W tym czasie chłopca zaczęto nazywać również Romanem. W 1945 r. Litmanowie wrócili do Polski i osiedli w Lublinie.

Roman Litman uczył się w szkole prowadzonej przez Centralny Komitet Żydów w Polsce. Studiował na Politechnice Warszawskiej. Od 1957 r. przez 33 lata pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów w Lublinie. Zaprojektował wiele mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych w województwie lubelskim. W 1959 r. oficjalnie zmienił imię na Roman, zachowując swoje nazwisko.

Roman Litman był honorowym przewodniczącym lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Działał w Fundacji „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”, był również członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. W 2017 r. prezydent Lublina Krzysztof Żuk odznaczył Romana Litmana Medalem 700-lecia „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta”.

„Był zawsze życzliwy i łagodny. Był człowiekiem, do którego można było zwrócić się z prośbą o radę czy mediację. Odejście ludzi jemu podobnych to kolejna nieodwracalna zmiana w społeczności polskich Żydów” – skomentował Piotr Kadlčik, były wieloletni przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!