Wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Wręczono Nagrody im. księdza Stanisława Musiała, fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Laureatami Nagrody za 2018 r. zostali arcybiskup Henryk Muszyński i Adam Bartosz. Na liście nominowanych byli również prof. Jan Grosfeld, ks. Adam Boniecki, Dariusz Popiela i Joanna Sarnecka. Nagrodę wręczono w piątek, 1 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.

Arcybiskup Henryk Muszyński – obecnie arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej – od lat angażuje się w działania na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Był przewodniczącym Komisji ds. Dialogu z Judaizmem. Przyczynił się do otwarcia w 1994 r. Instytutu Dialogu Katolicko-Żydowskiego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Działał w Komitecie Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Wielokrotnie zabierał głos w sprawie postaw antysemickich, między innymi w związku z próbami nowelizacji ustawy o IPN.

„Abp Henryk Muszyński jest jednym z tych polskich hierarchów, którzy najbardziej stanowczo przypominają nauczanie Kościoła, że antysemityzm jest grzechem i nie da się go pogodzić z chrześcijaństwem” – podkreślono w laudacji.

Adam Bartosz jest pracownikiem i byłym wieloletnim dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, współtwórcą i prezesem istniejącego od 1988 r. Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. W 1982 r. zorganizował wystawę Żydzi w Tarnowie. Łącząc pracę w muzeum z działalnością społeczną w Komitecie, doprowadził m.in. do renowacji bimy – reliktu po zniszczonej synagodze, organizacji corocznych Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”, prac restauracyjnych na cmentarzach żydowskich w Brzostku, Gorlicach, Pilźnie i w Tarnowie. W 2016 r. Komitet pozyskał ponad 3 mln zł na renowację tarnowskiego cmentarza. Projekt jest w trakcie realizacji. Adam Bartosz ma w swoim dorobku liczne artykuły i książki dotyczące historii i dziedzictwa Żydów w Galicji.

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała jest przyznawana od 2008 r. z inicjatywy Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

Nagroda jest przyznawana za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

X