Do kogo trafi Nagroda POLIN 2019? Zgłoszenia do 20 września

Rzeźba Barbary Falender; fot. M. Starowieyska

W tym roku po raz piąty zostanie przyznana Nagroda POLIN. 3 grudnia trafi ona do osoby, organizacji lub instytucji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Zwycięzca otrzyma statuetkę – rzeźbę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową. Wysokość nagród pieniężnych w konkursie dla laureata, wyróżnionych i nominowanych w konkursie wynosi 60 tysięcy złotych.

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. Jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureatami Nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

– W całej Polsce jest wielu ludzi, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów. Poprzez Nagrodę POLIN chcemy wyrazić uznanie i wdzięczność za ich pracę. Zależy nam, by pokazać, jak ważne i potrzebne jest to, co robią, bo to właśnie dzięki nim odradza się pamięć o historii polskich Żydów. To oni realnie przyczyniają się do wzajemnego szacunku i zrozumienia między Polakami i Żydami – mówi Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum i Przewodniczący Sądu Konkursowego Nagrody POLIN.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim laureata Nagrody POLIN wyłania kapituła, w której zasiadają przedstawiciele Muzeum, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, laureaci Nagrody POLIN z lat poprzednich oraz przedstawiciele innych organizacji. Do 20 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej polin.pl/nagroda. Ponadto kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienie. Nagroda POLIN to statuetka – rzeźba autorstwa Barbary Falender oraz nagroda finansowa.

Kapituła Konkursu Nagroda POLIN 2019:
• Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
• Zygmunt Stępiński, p.o. Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
• Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”,
• Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
• Grzegorz Jankilevitsch, Jankilevitsch Foundation, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN,
• Joanna Podolska, Dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, laureatka Nagrody POLIN 2017,
• dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW,
• Łucja Koch, kierowniczka Działu Edukacji Muzeum POLIN,
• Marcin Kącki, reporter, redaktor „Dużego Formatu”, Dziennikarz Roku w konkursie Grand Press 2007
• Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka i blogerka.

Łączna wysokość nagród pieniężnych w tegorocznej edycji konkursu wynosi 60 tysięcy złotych. Ufundowali je Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Agata i Avi Ariav oraz anonimowy darczyńca.

Laureatów konkursu Nagroda POLIN 2019 poznamy 3 grudnia podczas uroczystej gali w Muzeum POLIN. Mecenasem Gali POLIN 2019 jest Jankilevitsch Foundation.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz sylwetki dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie www.polin.pl/nagroda.