Wystawa pracy nagrodzonej w Konkursie o Nagrodę im. Chrisa Schwarza „Drzwi”

W 2018 roku Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zainaugurowało Konkurs o Nagrodę im. Chrisa Schwarza – założyciela i pierwszego dyrektora muzeum. Celem Konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej, a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi.

Tematem Konkursu, zaproponowanym przez brytyjskiego dziennikarza Christiana Daviesa, były drzwi z wizjerem – wieloznaczny symbol skomplikowanej, naznaczonej wojną i Zagładą polsko-żydowskiej historii.

5 września 2019 r. o godz. 18:00 w Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej. Zaprezentowana zostanie zwycięska praca Karoliny Zielazek-Szeskiej, twórczo rozwijająca metaforę drzwi, nawiązująca do Benthamowskiego panoptikonu. Wystawa będzie prezentowana do 13 października 2019 r.

Na Konkurs wpłynęło łącznie 61 zgłoszeń reprezentujących rozmaite dziedziny sztuki, przede wszystkim rzeźbę, malarstwo, instalację, fotografię i wideo.

Jury Konkursu obradowało w składzie:
• Tomasz Strug – przewodniczący Jury, wicedyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja
• prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
• prof. Antony Polonsky
• dr hab. Bogdan Achimescu
• Hannele Tilles
• Bogdan Frymorgen
• Christian Davies

W finale wzięło udział sześcioro wybranych w pierwszym etapie artystów:
• Piotr Brożek
• Osmo Nadir
• Dorota Nieznalska
• Magdalena Tyczka
• Michał Wielopolski
• Karolina Zielazek-Szeska

Podczas finału wszyscy artyści spotkali się w Krakowie z Jurorami Konkursu i przedstawili makiety zgłoszonych do Konkursu prac.

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom artystyczny i merytoryczny wszystkich finałowych prac. Po długiej dyskusji i kilkuetapowym głosowaniu, Jury postanowiło przyznać główną nagrodę w Konkursie Karolinie Zielazek-Szeskiej.

Zwycięska praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie w Żydowskim Muzeum Galicja, której wernisaż odbędzie się 5 września 2019 r. o godz. 18:00. Na wystawie pokazane zostaną również makiety finałowych prac konkursowych. Wystawę będzie można obejrzeć w Żydowskim Muzeum Galicja do 13 października 2019 r., następnie planowane są ekspozycje w innych miastach Polski.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!