Harcerze z Nowego Miasta opiekunami lokalnego cmentarza żydowskiego

Harcerze sprzątają cmentarz żydowski w Nowym Mieście, 11.11.2020, fot. Paweł Czarnecki

Tegoroczne Święto Niepodległości było dla harcerzy z Nowego Miasta wyjątkowo pracowite. Ich zadaniem było uporządkowanie części zaniedbanego cmentarza żydowskiego w tej miejscowości. Od wielu lat teren zarastał, przez co dostęp do nekropolii był utrudniony. Udało się go posprzątać dzięki współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. W wyniku działań odkryto kilka wcześniej niezauważonych macew.

11 listopada rano harcerze z 426 Drużyny Harcerskiej „Wagabundy” stawili się na miejscu pracy, gdzie spotkali się z działaczami i wolontariuszami Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Po krótkim przywitaniu i wprowadzeniu, uczestnikom zostały rozdane sekatory i rozpoczęła się praca. Podczas działań zostały usunięte niskie krzewy, samosiejki oraz zarośla. „Nie spodziewałam się, że praca będzie tak szybko szła. Gdy coś robi się wspólnie, to robota idzie aż miło!” – powiedziała dh. Renata Sarnecka, drużynowa nowomiejskich harcerzy. Uczestnicy akcji włączyli się również z ogólnopolską celebrację Święta Niepodległości. W samo południe padła komenda „do hymnu” i odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.

Harcerze sprzątają cmentarz żydowski w Nowym Mieście, 11.11.2020, fot. Paweł Czarnecki

Harcerzom udało się oczyścić znaczną część cmentarza. Uczestników działań odwiedził Piotr Puchta, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ) . „Wasza obecność tutaj i ogrom wykonanej pracy wskazują, że działając razem, można zrobić wiele. Dziękuję za wasze zaangażowanie” – powiedział. Następnie wyjaśnił, jakie plany wobec dalszych prac na cmentarzu ma FODŻ: dokończyć porządkowanie, a następnie odczytać i zakonserwować pozostałe na terenie cmentarza macewy. Dzięki takiemu działaniu cmentarz odzyska należny szacunek, a także wzrośnie walor turystyczny tego miejsca.

Aby efekty działań były trwałe, obiekt musi być objęty stałą opieką polegającą na regularnym porządkowaniu tego terenu. Harcerze z Nowego Miasta wyrazili wstępną chęć, aby zostać jego społecznymi opiekunami. „Bardzo nas cieszy tak obywatelska postawa harcerzy z Nowego Miasta. To świetni młodzi ludzie, którzy swoim zaangażowaniem dokładają cegiełkę do ochrony dziedzictwa kulturowego naszego kraju” – powiedział Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która organizuje ogólnopolską Koalicję Opiekunów Cmentarzy Żydowskich. Inicjatywa zakłada sieciowanie i wspieranie lokalnych opiekunów, którzy zajmują się nekropoliami żydowskimi. Dzięki takim działaniom cmentarze żydowskie, jako jedne z ostatnich pozostałości po żydowskiej społeczności w Polsce, zostaną objęte programową i systematyczną ochroną.

Harcerze sprzątają cmentarz żydowski w Nowym Mieście, 11.11.2020, fot. Paweł Czarnecki

Na koniec prac uczestnicy wspólnie udali się na posiłek. To jednak nie koniec – w najbliższą sobotę harcerze będą uczestniczyć w prezentacji online autorstwa Krzysztofa Bielawskiego, zajmującego się naukowo losami cmentarzy żydowskich w Polsce. Bielawski jest autorem książek o tej tematyce, a także ekspertem Muzeum POLIN.

Więcej o Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce można przeczytać na stronie projektu: www.cmentarzezydowskie.org. Prace porządkowe w Nowym Mieście zostały dofinansowanie z funduszy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Organizatorem jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego (www.dziedzictwo.org), a także Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (www.fodz.pl) oraz 426 Drużyna Harcerska „Wagabundy” z Nowego Miasta.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!