Chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie wzywają do pomocy uchodźcom na granicy

Usnarz, fot. Fundacja Ocalenie/FB

Przedstawiciele kilku religii zrzeszeni we Wspólnocie Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku zaapelowali o pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

“Od kilkunastu dni jesteśmy świadkami kryzysowej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie kilkadziesiąt osób, uchodźców z Bliskiego Wschodu, cierpi z powodu głodu, chłodu i obojętności. Nie możemy patrzeć na ich cierpienie jedynie ze smutkiem i bezsilnością” – napisano w oświadczeniu.

“Motywowani poczuciem ludzkiej solidarności, wzywamy kompetentne polskie władze, aby przebywającym w strefie przygranicznej uchodźcom niezwłocznie udzieliły niezbędnej pomocy humanitarnej: dostarczyły ciepłe posiłki, napoje, lekarstwa oraz zapewniły pomoc lekarską. Jest to nasz ludzki obowiązek wobec potrzebujących – niezależnie od ich obecnego i przyszłego statusu prawnego” – czytamy w oświadczeniu.

Dokument podpisali: Imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), dr Ewa Jóźwiak (Redaktor naczelna kwartalnika “Jednota”, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), prof. Stanisław Krajewski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony żydowskiej), mufti Tomasz Miśkiewicz (Mufti Muzułmański w RP), Zbigniew Nosowski (Redaktor naczelny kwartalnika “Więź”, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej), dr Sebastian Rejak (p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe), bp Jerzy Samiec (Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), rabin Michael Schudrich (Naczelny Rabin RP), prof. Agata Skowron-Nalborczyk (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodnicząca ze strony katolickiej), ks. Prof. Andrzej Szostek (b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998-2004).

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku została utworzona 22 lutego 2021 roku jako grupa osób wywodzących się z różnych środowisk i wspólnot religijnych i etnicznych. Jej celem jest zabieranie głosu w sprawach doniosłych społecznie, w szczególności, kiedy dostrzegamy zagrożenie pogwałcenia praw człowieka i obywatela.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!