Midrasz i Chidusz bez dofinansowania MKiDN

http://www.mkidn.gov.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru wniosków w ramach programu wsparcia czasopism. W tym roku odmówiono dofinansowania “Midraszowi” i “Chiduszowi”. Obie redakcje mogą się odwołać od tej decyzji do 25 lutego.

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Program jest prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie.

Czasopisma, które nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 punktów, mogą złożyc odwołanie od decyzji MKiDN.

“Midrasz” otrzymał łącznie 83 punkty (10 za ocenę wartości organizacyjnej, 52 za ocenę wartości merytorycznej i 21 za ocenę strategiczną). “Chiduszowi” przyznano 77,5 pkt (9 za ocenę wartości organizacyjnej, 49,5 za ocenę wartości merytorycznej oraz 19 za ocenę strategiczną).

Najwyższe dofinansowanie otrzymał dwumiesięcznik “New Eastern Europe” – 449 700 zł (85,33 pkt.), najniższe – rocznik “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” – 10 050 zł (87,67 pkt.).