Polskie MSZ w sprawie izraelskich osiedli

fot. Wayne McLean (jgritz) Wikimedia Commons

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie budowy izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu. Poniżej publikujemy je w całości:

Polska utrzymując przyjazne kontakty z Izraelem, z zatroskaniem przyjęła informację o przegłosowaniu przez Kneset ustawy regulującej status osiedli wybudowanych na prywatnej ziemi palestyńskiej na Zachodnim Brzegu oraz ostatnie decyzje władz Izraela o budowie ponad 6 tys. nowych jednostek mieszkalnych.

Działania te kontrastują z oczekiwaniami społeczności międzynarodowej w zakresie kreowania warunków do wznowienia procesu pokojowego, odbudowy wzajemnego zaufania, konstruktywnej polityki oraz rzeczywistej woli stron do zakończenia konfliktu.

Rozszerzanie osadnictwa w sposób oczywisty narusza zasadę unikania działań jednostronnych, które mogłyby wpłynąć na kształt ostatecznego porozumienia. Przyszłość osiedli powinna być ustalona w bezpośrednich rozmowach między Izraelem i Palestyńczykami, podobnie jak rozwiązanie pozostałych problemów zaliczonych przez strony do tematów finalnego uregulowania.

Wszelkie działania jednostronne oraz posunięcia sprzeczne z pokojową zasadą rozwiązywania sporów i prawem międzynarodowym utrudniają wznowienie negocjacji oraz realizację wizji dwóch państw, do której aspirują Izraelczycy i Palestyńczycy. Polska apeluje do obu stron konfliktu, aby poprzez swoją politykę oraz podejmowane działania potwierdziły, że ich strategicznym celem nadal pozostaje osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie oraz istnienie bezpiecznego Izraela obok samodzielnej i niepodległej Palestyny.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych