Finisaż rezydencji artystycznej Patrycji Orzechowskiej

Patrycja Orzechowska "Medium" fotogram 2017

W ramach rezydencji Patrycja Orzechowska stworzy publikację, która w wyjątkowy sposób zaprezentuje część kolekcji Muzeum POLIN. We współpracy z Działem Zbiorów artystka wybrała obiekty, które zostały bezpośrednio naświetlone na materiale światłoczułym. Jej praca będzie nie tylko szczególnym wglądem w wielopokoleniowe historie ukryte w tych przedmiotach, ale też niepozbawioną potencjału krytycznego analizą pamięci społecznej. Pierwsze efekty pracy artystki będzie można zobaczyć podczas spotkania w Muzeum POLIN 10 marca o godzinie 18:00.

Patrycja Orzechowska jest artystką wizualną zajmująca się fotografią, kolażem, tworzącą instalacje oraz książki artystyczne. Biorąc na warsztat przedmioty zgromadzone w muzealnej kolekcji śledzi zmaterializowaną w nich polsko-żydowską historię. Artystkę interesuje nie tylko sposób, w jaki ten szczególny zbiór został stworzony i jakie wielopokoleniowe historie skrywa. W swojej pracy zadaje również pytanie o jego znaczenie i rolę dla współczesnego widza. Każdy ślad obecności jest tu tak samo ważny.

Każdy obiekt miał swojego właściciela, był częścią historii – żelazko z duszą, krawat, haftowany obrus, „lalka Cyganka”, sygnet wykonany przez więźnia obozu koncentracyjnego czy kafle ceramiczne z synagogi praskiej i z prywatnego mieszkania na ulicy Orlej… Artystka przyglądając się tym przedmiotom naświetla je na materiale światłoczułym i utrwala za pomocą nonkamerowego obrazu fotograficznego. Odnosi się tym samym do pierwszych skojarzeń związanych z odkryciem fotografii analogowej i nastrojów towarzyszących wynalezieniu tego medium – do widmowości procesu fotografii. Obcując z obiektami – za pomocą fotografii, wywołuje ich historię. Staje się niejako medium, pośrednikiem między przeszłością a teraźniejszością.

Efekty pracy artystki będzie można zobaczyć podczas spotkania w Muzeum POLIN 10 marca o godzinie 18:00. Rozmowę poprowadzi dr Tomasz Szerszeń, antropolog łączący pracę badawczą z praktyką artystyczną.

Bezpośrednim rezultatem rezydencji artystycznej Patrycji Orzechowskiej będzie natomiast specjalny artist’s book wydany w limitowanej edycji przez Muzeum.

Patrycja Orzechowska – artystka wizualna, w swojej twórczości wykorzystuje różne media; zajmuje się fotografią, kolażem, instalacją, obiektem, grafiką użytkową, filmem; autorka książek artystycznych; absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; aktualnie doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska. Jej prace były prezentowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Założycielka wydawnictwa JAMI Issue. Mieszka i pracuje w Gdańsku.