Rocznica powstania w getcie warszawskim

Bez przemówień i oficjalnych wystąpień odbyła się tegoroczna uroczystość, upamiętniająca rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta złożyła m.in. premier Beata Szydło.

Obchody, zorganizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, rozpoczęły się od pieśni „Sog nischt kejnmol” w wykonaniu chóru dziecięcego. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, partii politycznych, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, organizacji żydowskich złożyli wieńce pod pomnikiem autorstwa Natana Rapaporta.