VI Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko – Żydowskie

Symcha Keller, Małgorzata Kordowicz, Anna Dodziuk, Dawid Szychowski oraz zespół Di Galitzyaner Klezmorim to goście kolejnej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich organizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Przez cztery dni będzie można pogłębić swoje rozumienie żydowskiej religii i kultury, a w piątek posłuchać klezmerskiej muzyki w znakomitym wykonaniu. W poniedziałek, 24 kwietnia, ruszają VI Kieleckie spotkania Chrześcijańsko – Żydowskie.

Tegoroczne wydarzenie zostało zatytułowane „ABC judaizmu dla chrześcijan”. Kolejni współcześni papieże mówią o tym, że nie da się zrozumieć chrześcijaństwa bez zrozumienia jego żydowskich korzeni. Brak elementarnej znajomości judaizmu bywa też często źródłem niechęci wobec jego wyznawców. Dlatego chcemy, korzystając z wiedzy naszych zaprzyjaźnionych polskich rabinów, dać kielczanom możliwość poznania podstaw religii, która kształtuje zarówno widzenie świata, jak i codzienność religijnych Żydów.

Program:

Poniedziałek, 24 kwietnia, godz. 18.00 – Symcha Keller, mieszkający w Łodzi działacz społeczności żydowskiej i kantor, “Chasydyzm – filozofia radości”

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 18.00 – Małgorzata Kordowicz, pierwsza polska rabinka, na codzień pracująca w Warszawie, “Oko za oko. Co na to Talmud?”

Środa, 26 kwietnia, godz. 18.00 – Anna Dodziuk, psychoterapeutka, członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, “Tora na trudny czas”

Czwartek, 27 kwietnia, godz. 18.00 – Dawid Szychowski, rabin Łodzi, absolwent jesziw w Jerozolimie i Efracie, “Etyka żydowska”

Piątek, 28 kwietnia, godz. 18.00 – Koncert zespołu Di Galitzyaner Klezmorim. Spotkanie z muzyką klezmerską w autorskiej interpretacji znakomitych krakowskich muzyków. Podczas koncertu wręczone zostaną Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawida Rubinowicza oraz Menora Przyjaźni.