Laureaci Nagrody im. Hirszowiczów

Wręczenie Nagrody w 2016 r. fot. Żydowski Instytut Historyczny

Jury Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking na posiedzeniu 18 kwietnia postanowiło uhonorować nagrodą za rok 2016 Monikę Sznajderman, Krystynę Piotrowską i Marka Szukalaka.

W kategorii “publikacja” Monikę Sznajderman nagrodzono za książkę “Fałszerze pieprzu”, w której osobista historia rodzinna autorki jest punktem wyjścia do refleksji nad mechanizmami wypierania ze zbiorowej świadomości pamięci o polskich Żydach oraz głęboko zakorzenionego antysemityzmu, a świetna literacka tkanka jest polem rozważań nad splotami polsko-żydowskiej historii.

W kategorii “działalność artystyczna” nagrodzono Krystynę Piotrowską — za wieloletni proces angażowania polskich artystów w pracę nad żydowską pamięcią podczas kolejnych edycji projektu „Próżna” w Warszawie oraz za dyskurs na tematy polsko-żydowskie, prowadzony w sposób twórczy w dziełach sztuki.

w kategorii “działalność społeczna” nagrodzono Marka Szukalaka, twórcę Oficyny Bibliofilów, autora i wydawcę Słownika Biograficznego Żydów dawnej Łodzi, dyrektora Fundacji „Monumentum Iudaicum Lodzense” – za opiekę nad cmentarzem żydowskim w Łodzi, organizowanie spotkań, wystaw i koncertów przybliżających kulturę żydowską.

Wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2017 o g. 18 w siedzibie ŻIH.

W roku 2001 Maria Hirszowicz, profesor socjologii na przymusowej emigracji w Wielkiej Brytanii, ufundowała Nagrodę za działalność i prace poświęcone problematyce żydowskiej w Polsce. Nagroda miała nosić imię jej zmarłego męża, Łukasza Hirszowicza. Fundusz Nagrody Maria Hirszowicz powierzyła ówczesnemu dyrektorowi ŻIH, profesorowi Feliksowi Tychowi. Maria Hirszowicz zmarła w Paryżu w roku 2007. Przyznawanie nagrody zostało czasowo zawieszone. Żydowski Instytut Historyczny w 2014 r. wznowił przyznawanie Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub edukacyjne w dziedzinie badań bądź popularyzacji dziejów żydowskiej obecności historycznej w Polsce oraz stosunków polsko-żydowskich.