Ivanka Trump oddała hołd powstańcom z getta

Ivanka Trump pod pomnikiem Bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim, 6.07.2017

Ivanka Trump złożyła dziś wieniec oraz zmówiła krótką modlitwę pod pomnikiem Bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim. Zwiedziła też Muzeum Historii Żydów Polskich.

– Myślę, że ważne jest to, że tu przyszła – mówiła w rozmowie z Jewish.pl Barbara Kirshenblatt-Gimblett, z Muzeum Polin. – Ivanka była bardzo zainteresowana i rzeczywiście poruszona. Mam nadzieję, że wróci i przyprowadzi ze sobą całą swoją rodzinę.

Ivanka Trump zobaczyła replikę synagogi w Gwoźdźcu i fragmenty dwóch galerii. Poznała też historię dziadka Piotra Wiślickiego, przewodniczącego Stowarzyszenia ŻIH, który to był członkiem parlamentu w latach 20 i 30 ubiegłego wieku.

Wczoraj przedstawiciele Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Gminy Żydowskiej w Warszawie opublikowali oświadczenie, w którym skrytykowali brak w programie pobytu w Polsce Donalda Trumpa wizyty przy pomniku Bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim.

– Szklanka jest w połowie pusta lub w połowie pełna – komentuje to Barbara Kirshenblatt-Gimblett. – W tym przypadku szklanka jest w połowie pełna, a Ivanka jest tą pełną połową. Brakuje nam tej drugiej, ale cieszymy się z tej, którą mamy.

Z wizyty Ivanki Trump w muzeum zadowolony jest również Piotr Wiślicki. – Zwiedziła wystawę, ale też dużo opowiedzieliśmy jej o współczesnym życiu żydowskim w Polsce. Była tym bardzo zainteresowana.

Ivanka Trump przyjechała do Polski wraz ze swoim ojcem, prezydentem Donaldem Trumpem, który tego dnia wygłosił przemówienie na znajdującym się nieopodal Placu Krasińskich.