Ogłoszenie konkursu na dyrektora Polin w przyszłym tygodniu

Wystawa "Warszawa, Warsze" w Muzeum Polin

Ministerstwo Kultury poinformowało, że w przyszłym tygodniu ogłosi na swojej stronie internetowej konkurs na stanowisko dyrektora muzeum Polin. O tym, kto go wygra zdecyduje komisja konkursowa, złożona z piętnastu osób – przedstawicieli założycieli Muzeum (MKiDN, Stowarzyszenia ŻIH, miasta Warszawa), Rady Muzeum, działających w Muzeum związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich.

“Aby zachować pełną transparentność, obiektywizm i niepodważalność wyboru kandydata wszystkie strony uzgodniły, że osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora Muzeum POLIN na czas procedury konkursowej nie będą sprawować funkcji pełniącego obowiązki dyrektora w tej instytucji” – poinformował w oświadczeniu Piotr Wiślicki, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia ŻIH.

Pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum POLIN zostanie Zygmunt Stępiński, obecny zastępca prof. Dariusza Stoli.

“Zygmunt Stępiński jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat bierze czynny udział w działalności społecznej organizacji żydowskich w Polsce i za granicą. W latach 80. zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. W Muzeum POLIN od 2012 r. jako zastępca dyrektora nadzoruje pracę działów: edukacji, komunikacji oraz sprzedaży i marketingu. Jest współtwórcą sukcesów frekwencyjnych i programowych tej instytucji. Jego nominacja na pełniącego obowiązki dyrektora gwarantuje, że prowadzone działania i programy Muzeum POLIN będą realizowane bez zakłóceń. Decyzja ta została przyjęta ze zrozumieniem przez dotychczasowego dyrektora Muzeum POLIN prof. Dariusza Stolę, który jednocześnie potwierdził, że przystąpi do konkursu” – informuje Stowarzyszenie ŻIH.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, poinformował, że konkurs na stanowisko dyrektora powinien zostać rozstrzygnięty do 30 kwietnia.