UNESCO potępia działania Izraela w Jerozolimie

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO we wtorek podczas sesji w Krakowie przyjął rezolucję zgłoszoną przez kraje arabskie, odrzucającą izraelskie zwierzchnictwo nad Jerozolimą. Polska wstrzymała się od głosu.

Za rezolucją opowiedziało się 10 krajów, trzy były przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Kraje, które były przeciw rezolucji to: Jamajka, Filipiny i Burkina Faso. Wstrzymały się: Angola, Chorwacja, Finlandia, Peru, Polska, Portugalia, Korea Południowa i Tanzania.

Rezolucja nazywa Izrael “siłą okupacyjną” i wskazuje, że UNESCO “ubolewa z powodu nieprzestrzegania przez izraelskie władze okupacyjne wezwania do zaprzestania prowadzenia wykopów, budowy tuneli, prac budowlanych i innych nielegalnych praktyk we Wschodniej Jerozolimie, szczególnie w okolicach Starego Miasta”.

W piątek Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO będzie głosował wpisanie Starego Miasta w Hebronie – w tym Grobu Patriarchów – jako palestyńskiego terenu, będącego “elementem światowego dziedzictwa w zagrożeniu”. Zagrożeniem dla tego miejsca ma być “izraelska okupacja”.