Antyizraelskie podręczniki dla palestyńskich dzieci

Fot. AhmadArdity / Pixabay / CC0 Creative Commons

Żydzi nie mają żadnych praw w regionie, a jedynie “chciwe ambicje”. Na Bliskim Wschodzie nie posiadają też żadnych miejsc świętych. Takie informacje można przeczytać w podręcznikach dla palestyńskich dzieci wykorzystywanych w szkołach prowadzonych przez UNRWA.

Nowe podręczniki wykorzystywane w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu przez Agendę Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) wykazują ekstremalne nastroje antyizraelskie i antyżydowskie oraz nie sprzyjają dążeniom pokojowym w regionie – tak wynika z badań opublikowanych w środę przez Centrum Badań nad Polityką Bliskiego Wschodu, Centrum Szymona Wiesenthala oraz Forum Bliskiego Wschodu.

Autorzy raportu przeczytali 150 podręczników do różnych przedmiotów. 75 z nich zostało wydrukowanych w latach 2016-2017. Sprawdzano, w jaki sposób przedstawia się w tych książkach Żydów i Izraelczyków. Okazało się, że takie miejsca jak np. Ściana Zachodnia nie mają nic wspólnego z judaizmem, a jedynie z islamem.

Na mapach często nie pokazuje się współczesnych miast zbudowanych przez Żydów, jak Tel Awiw. Dodatkowo na mapach nie pojawia się sama nazwa “Izrael”. Stwierdzenie “konflikt arabsko-izraelski” zastąpiono “arabsko-syjonistycznym”.