Powstanie Muzeum Getta Warszawskiego

Budynek dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów, w którym siedzibę będzie miało Muzeum Getta Warszawskiego; Marsz Pamięci 22 lipca 2016 r.

W budynku dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce stworzyć Muzeum Getta Warszawskiego. Przy projekcie współpracować ma m.in. z Żydowskim Instytutem Historycznym.

– Projekt utworzenia Muzeum Getta Warszawskiego jest we wstępnej fazie przygotowania, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w sferze organizacyjnej – informuje MKiDN.

Koncepcja programowa nowego muzeum będzie tworzona we współpracy m.in. z Żydowskim Instytutem Historycznym. – Termin utworzenia Muzeum, a w przyszłości jego otwarcia jest uzależniony nie tylko od wypracowania szczegółowych założeń merytorycznych ale także od realizacji procedury wydzierżawienia nieruchomości, jej udostępnienia i przystosowania do potrzeb działalności Muzeum, w tym wykonania przebudowy – podkreśla MKiDN. – W tej sprawie MKiDN jest w stałym, konstruktywnym kontakcie z samorządem województwa mazowieckiego.

– To bardzo dobra inicjatywa. Zarówno dla upamiętnienia warszawiaków, których Niemcy oddzielili od siebie murem, jak i pierwszego z powstań warszawskich – podkreśla Piotr Kadlcik, którego najbliższa rodzina zginęła w getcie warszawskim.

– Bardzo się cieszę, że getto warszawskie znajdzie swoje upamiętnienie w Warszawie, ale chciałbym poznać więcej szczegółów – mówi Piotr Paziński, redaktor naczelny magazynu Midrasz. – I mam nadzieję na placówkę poświęconą życiu i śmierci warszawskiego getta opowiedzianą od środka, głosami ludzi, którzy w nim żyli i zginęli.

Szpital Bersohnów i Baumanów zaczął funkcjonować w 1878 r. W latach 1905-1912 pracował w nim Janusz Korczak. W dwudziestoleciu międzywojennym szpital przejęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a jego rozbudowę sfinansowała gmina żydowska i Joint. W czasie wojny szpital znalazł się początkowo w obrębie getta. Następnie dwukrotnie zmieniano jego lokalizację. W 1942 r. pacjentów i pracowników wywieziono do Treblinki. Po wojnie w budynku szpitala ulokował się Centralny Komitet Żydów Polskich.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!