Przewodnicząca Związku Gmin Żydowskich nagrodzona przez ministra kultury

fot. Danuta Matloch/MKiDN

Monika Krawczyk, przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, oraz Jakub Kumoch, ambasador Polski w Szwajcarii zaangażowany w upamiętnianie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, znaleźli się w grupie osób nagrodzonych w tym roku przez ministra kultury, Piotra Glińskiego.

Minister Gliński podczas uroczystej gali 12 czerwca w Teatrze Narodowym w Warszawie odznaczył twórców, animatorów i mecenasów, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody zostały przyznane w 17 kategoriach.

Monika Krawczyk została nagrodzona w dziedzinie “Ochrona dziedzictwa kulturowego”. Jak podkreśliła odbierając nagrodę, to pierwszy raz w jej 15-letniej pracy na rzecz materialnej spuścizny polskich Żydów, gdy ta działalność zostaje uhonorowana w ten sposób. – Bardzo serdecznie dziękuję. Czynię to w imieniu całej społeczności żydowskiej, wszystkich gmin żydowskich w Polsce, które mają zaszczyt działać na rzecz miejsc pamięci, historycznych synagog, cmentarzy, innych obiektów, które tak pięknie zdobią naszą przestrzeń – powiedziała Monika Krawczyk.

Jakub Kumoch otrzymał nagrodę w kategorii “Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. – Ja się trochę do tej nagrody nie nadaję. Ja nie mam talentu, nie mam żadnych osiągnięć, nic w zasadzie w dziedzinie kultury nie zrobiłem. Ja mam coś innego. Mam zaszczyt być następcą człowieka niezwykłego, Aleksandra Ładosia, który wraz ze swymi dyplomatami dokonał rzeczy niebywałej, podjął próbę ratowania ponad 8 tys. Żydów z Zagłady. Przyczynił się do uratowania tysięcy – mówił Kumoch, odbierając nagrodę.

Ładoś był polskim dyplomatą w Szwajcarii, który – wraz z grupą swoich współpracowników – w czasie wojny wystawiał nielegalne paszporty latynoamerykańskie Żydom z Polski. W kwietniu 2019 r. instytut Jad Waszem poinformował o przyznaniu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata jednemu ze współpracowników Ładosia – Konstantemu Rokickiemu. Ponieważ sam Ładoś oraz inny z członków grupy, Stefan Ryniewicz, nie otrzymali tytułu, spotkało się to z protestem ze strony trzydziestu ocalonych.