Przedstawiciele nauki i organizacji żydowskich zaniepokojeni nominacją na stanowisko ministra edukacji

Przemysław Czarnek odbiera zaświadczenie o wyborze na posła IX kadencji; fot. Sejm RP - LB1_3320, CC BY 2.0

Nominacja Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji wzbudza ogromne kontrowersje wśród naukowców, edukatorów, a także przedstawicieli organizacji reprezentujących mniejszości. Część z nich podpisała się pod wspólnym oświadczeniem w tej sprawie.

W gromadzenie podpisów pod dokumentem zaangażowali się: prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Piotr Trojański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dr Sebastian Rejak, p.o. dyrektora biura American Jewish Committee na Europę Środkową. Wśród blisko setki sygnatariuszy oświadczenia znajdują się osoby związane zarówno ze środowiskami liberalnymi, jak i konserwatywnymi, pracownicy naukowi (UW, KUL, UKSW, PAN, UP, UJ), działacze organizacji pozarządowych, artyści, publicyści i intelektualiści, osoby przynależące do różnych związków wyznaniowych i grup mniejszościowych.

Poniżej publikujemy pełny tekst oświadczenia wraz z listą osób, które je podpisały.

OŚWIADCZENIE WS. PLANOWANEJ NOMINACJI NA STANOWISKO MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: “skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał.

Trudno nam zrozumieć, dlaczego osobie prezentującej wspomniane wyżej poglądy powierza się kierowanie urzędem, na którym spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie programu oświaty i wychowywanie milionów polskich uczniów. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wychowywanie młodych ludzi do zgodnego życia w społeczeństwie, wpajanie im takich zasad, jak szacunek dla drugiego człowieka – także tego, który różni się od większości. Uważamy, że jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, także gdy jest ona rezultatem nienawiści wobec inności.

Dotarła do nas wiadomość, że p. dr Przemysław Czarnek otrzymał dodatni wynik testu na koronawirusa. Szczerze życzymy Panu Doktorowi szybkiego powrotu do zdrowia.

1. Dr Angelika Adamczyk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

2. Agnieszka Arnold, reżyserka, dokumentalistka

3. Dr Alicja Bartuś, Kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka

4. Dr Aleksandra Bednarowska, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

5. Bogdan Białek, Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, b. Redaktor Naczelny magazyny psychologicznego „Charaktery” i kwartalnika „Psychologia w szkole”

6. Ewa Bobińska, b. Koordynator Projektów Międzynarodowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji

7. Dr Wojciech Burek, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

8. Prof. zw. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Kolegium IPN (2007-2008, 2009-2010)

9. Prof. zw. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10. Prof. dr hab. inż. Wit Derkowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

11. Magda Dorosz, Dyrektorka, Fundacja Hillel Polska

12. Prof. zw. dr hab. Antoni Dudek, Instytut Historii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

13. Marta Dudzik-Rudkowska, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

14. Elżbieta Ficowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” (2002 – 2006)

15. Dr Kamil Fil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

16. Prof. dr hab. Maria Flis, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

17. Andrzej Friedman, Przewodniczący B’nai B’rith Polin

18. Prof. dr hab. Michał Galas, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński

19. Dr Edyta Gawron, Uniwersytet Jagielloński

20. Dr Patrycja Gąsiorowska, Instytut Historii PAN

21. Prof. dr hab. Stefan Gąsiorowski, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, Instytutu Historii PAN

22. Prof. dr hab. Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

23. Dr Martyna Grądzka-Rejak, historyczka

24. Krzysztof Greding, nauczyciel, VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

25. Joe Greenbaum, Bloomfield Hills, Michigan, USA

26. Jakub H. Gruszczyński, B’nai B’rith Polin

27. Krzysztof K. Grzywna, Założyciel i Przewodniczący Rady, Amicitia Foundation

28. Marek Gumkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

29. Jerzy Illg, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak

30. Tanna Jakubowicz-Mount, Przewodnicząca Polskiego Forum Transpersonalnego

31. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski

32. Prof. dr hab., czł. koresp. PAN, Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

33. Hanna Kossowska, Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz B’nai B’rith Polin

34. Aneta Kowalik, nauczyciel psycholog, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

35. Dr Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin

36. Jacek Kozłowski, Collegium Civitas, Wojewoda Mazowiecki (2007-2015)

37. Dr Maciej Kozłowski, Podsekretarz Stanu w MSZ (1998-1999)

38. Prof. zw. dr hab. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów

39. Prof. zw. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

40. Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

41. Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

42. Prof. zw. r hab. Roman Kuźniar, Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski

43. Ewa Łuczyńska, B’nai B’rith Polin

44. Prof. zw. dr hab. Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN

45. Agnieszka Maciejowska, tłumaczka

46. Ivka Macioszek, nauczycielka bibliotekarka, przewodnicząca Sekcji Antydyskryminacyjnej przy ZNP Oddział Toruń

47. Prof. dr hab. Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski

48. Prof. dr hab. Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

49. Ida Mickiewicz-Florczak, Prezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości

50. Adam Musiał, edukator

51. Dr Wiesława Nizioł, CNRS, Sorbonne Université

52. Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, prof. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego

53. Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny kwartalnika “Więź”, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

54. Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

55. Jonathan Ornstein, Dyrektor JCC Kraków

56. Szymon Osowski, Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

57. Dr Joanna Ostrowska, historyczka, Gender Studies, Uniwersytet Warszawski

58. Dr Katarzyna Pabis-Cisowska, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

59. Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

60. Prof. dr hab. Rafal Pankowski, Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia “Nigdy Więcej”

61. Włodzimierz Paszyński, emerytowany nauczyciel, Stołeczny Kurator Oświaty (1990-1998), Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2006-2018)

62. Dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN

63. Prof. dr hab. Ireneusz Piekarski, Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

64. Lesław Piszewski, Przewodniczący Zarządu w imieniu członków Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

65. Joanna Podolska, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

66. Aleksandra Polisiewicz, artystka

67. Janusz Poniewierski, redaktor miesięcznika “Znak”, Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze” (2012 – 2015)

68. Wojciech Przybylski, Prezes Fundacji Res Publica

69. Prof. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Dyrektor Instytutu Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

70. Danuta Przywara, Prezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

71. Dr Marek Radziwon, Uniwersytet Warszawski

72. Agata Rakowiecka, Dyrektorka JCC Warszawa

73. Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora AJC Central Europe

74. Prof. dr hab. Shoshana Ronen, Kierownik Zakładu Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

75. Bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

76. Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

77. Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP

78. Prof. Aleksander Skotnicki, Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ (1993–2018)

79. Ewa Sobczyk, doktorantka w Katedrze Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

80. Dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

81. Dr hab. Paweł Sowiński, Instytut Studiów Politycznych PAN

82. Arkadiusz Stachowiak, Założyciel i Prezes, Amicitia Foundation

83. Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

84. Prof. zw. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN

85. Anna Stypuła, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

86. Joanna Szczęsna, publicystka

87. Red. Adam Szostkiewicz, Polityka, wcześniej Tygodnik Powszechny

88. Robert Szuchta, nauczyciel, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, pierwszy polski laureat Nagrody Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

89. Alina Świdowska, w imieniu Stowarzyszenia Drugie Pokolenie

90. Gołda Tencer, Dyrektor Teatru Żydowskiego

91. Prof. dr hab. Piotr Trojański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

92. Marian Turski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

93. Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski

94. Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

95. Prof. zw. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

96. Damian Wutke, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

97. Dr Ewa Żmijewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

98. Prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, PTSŻ

99. Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

100. Miłosz Hodun, Prezes Fundacji Projekt: Polska

101. Rabinka Małgorzata Kordowicz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

102. Dr hab. Dariusz Libionka, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

103. Karolina Skowron, Dyrektorka Zarządzająca, Akcja Demokracja

104. Prof. dr hab. Jan Skórzyński, Collegium Civitas

105. Prof. dr hab. Jakub Slawik, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

106. Dr hab. Magdalena Smoczyńska, prof. em. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

107. Mateusz Wojcieszak, Prezes Zarządu Fundacji Pole Dialogu