Resocjalizować historią

15 listopada Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej-Sztetl Dukla odwiedziło Zakład Karny w Moszczańcu (Podkarpackie), w ramach projektu „Wielokulturowa pamięć dni minionych” realizowanego na mocy porozumienia pomiędzy Zakładem Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego, a Okręgowym Inspektoratem Więziennictwa w Rzeszowie.

Członkowie stowarzyszenia przyjechali, by opowiedzieć osadzonym o dawnych żydowskich mieszkańcach Dukli, których przed wojną było ponad siedemdziesiąt procent.

– Dla mnie istotne jest, żeby pokazać głęboki sens poszukiwania, odkrywania przeszłości – mówi Joanna Sarnecka, sekretarz Stowarzyszenia. – Bo to faktycznie, choć w mikroskali, zmienia świat. Przykładem, który chętnie przytaczam jest historia Pani Anny Szubrycht mieszkanki Gminy Dukla, osoby nagrodzonej medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jej trudna, pełna goryczy opowieść o czasach wojny znalazła niezwykłe i szczęśliwe dopełnienie w spotkaniu z uratowaną rodziną.

Po krótkiej prelekcji pokazany został film p.t. „Sumienie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Sztetl Dukla w ramach projektu Patriotyzm Jutra w 2014 roku. Zaprezentowana została również wystawa – część zbiorów judaików z Dukielszczyzny.

– Teraz czekamy na was w Dukli – zakończył spotkanie prezes Stowarzyszenia, Jacek Koszczan.

Dalszy ciąg projektu to wyjazdy osadzonych do miejscowości, z których pochodzą współpracujące organizacje pozarządowe, czy liderzy. Więźniowie będą mieli okazję poznać zasady zachowania na cmentarzach żydowskich i wykonają prace porządkowe. – To będzie też okazja, by zwiedzić miejscowości, poznać ich inne zabytki i historię – mówi koordynatorka projektu Joanna Elżbieta Potaczek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Projekt obejmuje wszystkie Zakłady Karne na Podkarpaciu, a realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz liderami zajmującymi się historią i dziedzictwem Żydów z podkarpackich miejscowości.

SJ