Polska Fundacja Narodowa finansowała projekty związane z historią, ale nie podaje ich szczegółów

33 416 569,65 zł – tyle w 2018 r. Polska Fundacja Narodowa przeznaczyła na “promocję RP za granicą w tym ochronę jej wizerunku, a także przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską i Naród Polski”. Program nazwano krótko – “Reputacja”. Nie wiadomo jakie wydatki na podobne działania PFN poniosła w 2019 r., bo to zapewne ujawni dopiero za rok.

PFN opublikowała swoje sprawozdanie z działalności w 2018 r. w sylwestra. Wynika z niego, że na cele statutowe przeznaczyła niecałe 105 mln zł. Najwięcej pochłonął właśnie program “Reputacja”. Nie wszystkie koszty są tak wysokie, bo na przykład na “wydarzenie kulturalne (…) związane ze świętem Chanuka” przeznaczono jedynie 360,75 zł. To duża oszczędność w porównaniu z rokiem poprzednim, bo w 2017 r. na podobny projekt fundacja przeznaczyła 60 000 zł.

W sprawozdaniu nie opisano szczegółowo poszczególnych programów, a jedynie podano ich nazwy i kwoty na nie przeznaczone. Trudno więc ocenić, co dokładnie zostało za te pieniądze zrobione i jakie efekty przyniosło.

Fundacja prawie 1,5 mln zł przeznaczyła na “kampanię społeczną w Polsce i innych krajach”, chociaż nie podaje dokładnie na czym ona polegała. 53 534,64 zł wydano natomiast na “wsparcie projektu tłumaczenia wybranych haseł Wikipedii na najbardziej popularne języki świata”. Ten projekt ma z kolei kryptonim “Patriot”.

PFN wydała też ponad 153 tys. zł na projekt o nazwie “Niemiecki system prawny w GG” oraz prawie 317 tys. zł na projekt “Polska wobec zagłady” (pisane w oryginale małą literą).

W październiku 2018 r. władze fundacji zdecydowały o zwiększeniu budżetu działania o nazwie “Akcje informacyjne skierowane do Żydów amerykańskich”. Nie jest jasne, jaki efekt te akcje przyniosły.

Fundacja nie podała szczegółowych budżetów poszczególnych projektów, ani kto i za co w ich trakcie otrzymywał wynagrodzenie.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!