Agnieszka Markiewicz: Antysemityzm to problem całego społeczeństwa polskiego, nie tylko Żydów

Fot. AJC Central Europe @AJC_CE / Twitter

Biuro American Jewish Committee na Europę Środkową wraz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW 5 grudnia przeprowadziło seminarium na temat “Antysemityzm w Polsce: diagnozy, konsekwencje, metody zapobiegania”.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez policję w 2016 r. doszło w Polsce do ponad 700 incydentów o charakterze ksenofobicznym, z czego 10% miało podłoże antysemickie.

Ponadto zgodnie z badaniami Centrum Badań nad Uprzedzeniami ponad 30% obywateli Polski twierdzi, że nie chciałoby mieć Żyda za współpracownika bądź sąsiada, a połowa ankietowanych nie zgodziłaby się wstąpić w związek małżeński z osobą o żydowskim pochodzeniu.

– W związku z wyjątkowym dziedzictwem oraz traumą historyczną w Polsce, jest naszym szczególnym obowiązkiem alarmować o odradzaniu się demonów antysemityzm – oświadczyła dyrektor AJC Central Europe, Agnieszka Markiewicz. – Antysemityzm to problem całego społeczeństwa polskiego, nie tylko Żydów.

– W dzisiejszych czasach obywatele polscy mają o wiele mniejszy problem z wyrażaniem poglądów o charakterze dyskryminacyjnym. Wielu z nich jest obojętnych na akty przemocy, zarówno werbalnej jak i fizycznej – powiedział Michał Bilewicz, dyrektor Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

– Antysemityzmu nie wykorzeni się jedynie poprzez działania o charakterze prawnym – oświadczyła profesor Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – To również potrzeba właściwej edukacji, zarówno na poziomie państwowym, jak i lokalnym.

W swojej wypowiedzi minister Gawin odniosła się również do kwestii zdelegalizowanie organizacji ekstremistycznych takich jak prawicowy ONR lub lewicowa Antifa.

Rabin Michael Schudrich podkreślił, że sam fakt zorganizowania seminarium jest bardzo ważny. Powiedział, że w walce z antysemityzmem nie można opierać się na emocjach, ale trzeba znać fakty i śledzić wyniki badań. Schudrich zauważył także, że wielu Polaków to “anty-antysemici”.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oświadczył, że antysemickie incydenty, do których dochodzi w Polsce “stawiają pod znakiem zapytania jednoznaczność stanowiska w tej kwestii ze strony państwa”. W obliczu braku reakcji ze strony rządu na hasła i transparenty rasistowskie podczas Marszu Niepodległości określił słowa potępienia prezydenta Andrzeja Dudy jako “bardzo istotne”.

Uczestnicy seminarium uznali, że:

– należy podjąć działania o charakterze prawnym które będą zmierzały do delegalizacji group ultraprawicowych;

– państwo powinno niezwłocznie i w sposób jednoznaczny reagować na wszelkie akty o charakterze antysemickim;

– organizacje pozarządowe powinny wzywać władze do reagowania na coraz częstsze akty ksenofobii.

Autor: AJC

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!