Delegacja AJC z wizytą w Wilnie. Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych

Delegacja, której przewodniczył Dyrektor Wykonawczy AJC David Harris, wzięła udział w owocnych spotkaniach z Ministrem Spraw Zagranicznych Linasem Linkeviciusem, Przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Viktorasem Pranckietisem, Ambasador USA na Litwie Anne Hall, Zastępczynią Ambasadora Izraela Efrat Hochstetler oraz Fainą Kukliansky, Przewodniczącą Społeczności Litewskich Żydów, organizacji partnerskiej AJC.

Po spotkaniu, Minister Spraw Zagranicznych Linkievicius wyraził za pośrednictwem Twittera swoją wdzięczność dla AJC za bycie „pierwszą żydowską organizacją stanowczo wspierającą walkę Litwy o wolność”. Minister opublikował oświadczenie prasowe dotyczące spotkania, a także chwalił rolę, jaką AJC odegrało w transformacji Litwy z kraju pod okupacją radziecką w niepodległy naród.

AJC miało także możliwość spotkania się na kameralnej kolacji z grupą parlamentarzystów, byłymi ministrami rządu, czołowymi przedstawicielami litewskiej polityki, a także z Ambasador Hall. Kolacja zorganizowana była przez Emanuelisa Zingerisa, odbywającego swoją siódmą kadencję w Parlamencie, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i długoletniego przyjaciela AJC.

Część uczestników kolacji stanowili sygnatariusze opublikowanego w Trybunie Litewskiej listu, który wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec niefortunnego stanowiska, jakie Litwa przyjęła podczas głosowania nad niedawną rezolucją ONZ dotyczącą statusu Jerozolimy.

Podczas kolacji Zingeris zauważył, że „AJC od samego początku było niezawodnym przyjacielem Litwy. AJC było pierwszą żydowską organizacją wiernie wspierającą członkostwo Litwy w NATO i Unii Europejskiej i wciąż pozostaje naszym kluczowym partnerem. Dziękujemy AJC za nieprzerwane inwestowanie w nasz sukces”.

Główne tematy poruszone podczas wizyty dotyczyły między innymi wzajemnego umocnienia stosunków między Litwą a Stanami Zjednoczonymi oraz Litwą a Izraelem; roli Litwy w strukturach Unii Europejskiej i ONZ; możliwości przyjęcia przez Litwę roboczej definicji antysemityzmu opracowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), która została już zaadoptowana przez Austrię, Bułgarię, Niemcy, Rumunię i Wielką Brytanię; aktualnych działań inicjowanych przez społeczność żydowską, dotyczących w szczególności restytucji i pielęgnowania pamięci historycznej; planów obchodów setnej rocznicy niepodległości Litwy i siedemdziesiątej rocznicy państwowości Izraela.

“Litwa to kraj wyjątkowy pod wieloma względami, a jej więź ze społecznością żydowską jest wiekowa, złożona i głęboko zakorzeniona” – powiedział dyrektor wykonawczy AJC David Harris, od niemal trzydziestu lat często goszczący na Litwie. „W rzeczy samej, niemożliwym jest mówienie o historii Litwy bez odniesienia się do jej żydowskiego aspektu – i vice versa”.

„Litwa to także jeden z najbliższych partnerów Izraela w Unii Europejskiej, którego przyjaźń znalazła potwierdzenie przy wielu okazjach” – dodał Harris. „To samo tyczy się ONZ i jej wyspecjalizowanych organizacji, w tym UNESCO. Niedawny głos Litwy w kwestii statusu Jerozolimy był rozczarowujący, jednakże postrzegamy go jako rodzaj odchylenia od normy, jaką stanowi historia głosowań tego kraju”.

„Nie powinniśmy nigdy zapomnieć o tym, jak Litwa, przez dekady okupowana przez Związek Radziecki, odważnie ogłosiła swoją niepodległość w 1990 r. – płacąc za to słono w 1991 r., kiedy siły radzieckie odpowiedziały przemocą na pokojowe protesty – i ostatecznie zapewniła sobie wolność oraz stała się architektem swojej prozachodniej, demokratycznej przyszłości. To niezwykła historia triumfu mniejszości nad większością, pragnienia wolności zwyciężającego nad dominującymi siłami, a także ducha dumnego narodu odmawiającego poddania się woli ciemiężyciela” – skonkludował Harris.

AJC regularnie spotyka się z litewskimi dyplomatami w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach, a także podczas corocznych sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Rabin Andrew Baker, Dyrektor International Jewish Affairs, jednego z departamentów AJC, został odznaczony przez litewski rząd oraz pozostaje jego kluczowym partnerem w odnoszeniu się do, a w niektórych przypadkach rozwiązywaniu, znaczących kwestii związanych z okresem Holokaustu. Jego zasługi na tym polu zostały uznane przez Ambasador Hall.

Począwszy od późnych lat 80-tych, AJC utrzymywało regularny kontakt z Profesorem Vytautasem Landsbergisem, założycielem litewskiego ruchu niepodległościowego Sajūdas. W 1991 r. AJC jako pierwsza znacząca żydowska organizacja zaapelowało, by Ameryka uznała pełnię nowo przywróconej suwerenności Estonii, Litwy i Łotwy, a następnie było wiernym adwokatem litewskiego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Dziś AJC regularnie współpracuje z Litwą poprzez swoje biuro Shapiro Silverberg AJC Central Europe, które znajduje się w Warszawie.

W skład delegacji AJC weszły także Kim Pimley, Przewodnicząca AJC International Relations Committee, Simone Rodan, Dyrektor AJC Europe oraz Agnieszka Markiewicz, Dyrektor AJC Central Europe. Do grupy dołączyła Faina Kukliansky, Przewodnicząca Społeczności Litewskich Żydów.

Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office