Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN wyraża głęboki sprzeciw wobec projektu zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, przyjętego przez Sejm na posiedzeniu 26 stycznia 2018 roku wprowadzającej unormowania prawne, penalizujące zachowania, polegające na „przypisywaniu Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez Trzecią Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”.

Uznajemy projektowaną ustawę za narzędzie służące ideologicznym manipulacjom, narzucaniu oficjalnej polityki historycznej oraz za bezprecedensową w demokratycznym państwie próbę interwencji w debatę publiczną na temat polskiej historii.

Prawdy historycznej nie można z góry zadekretować, bo wyłania się ona z rzetelnych badań, opartych na materiale źródłowym. Uchwalona ustawa w tym kształcie jest instrumentem, który może służyć do kneblowania popularyzacji i omawiania wyników niezależnych badań naukowych, pokazujących złożoną prawdę o Zagładzie. Ich upowszechnianie nie może podlegać kontroli i naciskom politycznym.

Centrum Badań nad Zagładą Żydów