Izrael zaostrzy zasady dotyczące konwersji

Osoby, które przeszły na judaizm, a mieszkają w diasporze, będą mieć większe niż dotychczas problemy z uznaniem ich konwersji przez Izrael. Główny rabinat zaproponował zmianę przepisów w tej sprawie.

Naczelny Rabinat Izraela w pełni kontroluje sprawy dotyczące małżeństw, rozwodów, konwersji i pochówków. Instytucja te jest zarządzana przez ultraortodoksyjnych rabinów, którzy od lat spierają się nie tylko z bardziej liberalnymi przedstawicielami judaizmu, ale też z tymi ortodoksyjnymi żyjącymi w diasporze. Obecnie Naczelny Rabinat nie uznaje autorytetu nieortodoksyjnych rabinów, a więc również przeprowadzanych przez nich konwersji.

Rabinat opublikował właśnie listę kryteriów, jakie powinien spełniać sąd rabiniczny, by jego decyzje były uznane w Izraelu. Jeżeli konwersja zostanie zatwierdzona przez sąd, który nie spełnia tych kryteriów, dana osoba w Izraelu nie będzie mogła wziąć ślubu z Żydem, ani zostać pochowana na żydowskim cmentarzu. W przypadku rozwodu zatwierdzonego przez nieautoryzowany sąd rabiniczny, nie tylko nie zostanie on uznany w Izraelu, ale również dzieci rozwiedzionej kobiety, które urodzą się w jej drugim małżeństwie, nie będą mogły wziąć ślubu w Izraelu.

Dokument wydany przez Rabinat, w sprawie sądów rabinicznych w diasporze, ma działać z mocą wsteczną. Oznacza to, że konwersja zaakceptowana przed wejściem w życie tych przepisów może zostać odrzucona już po ich uchwaleniu.

Czego oczekuje Rabinat od sądów z diaspory? By były stałymi ciałami, działającymi przez cały rok, a zasiadający w nim rabini “okazywali wierność ortodoksyjnym zasadom żydowskiego prawa” oraz byli popierani przez dużą organizację ortodoksyjną. Sądy, które zechcą być uznane, muszą zgodzić się na to, że ich członkowie przejdą egzamin z prawa żydowskiego pod okiem Naczelnego Rabinatu.

Krytycy nowych ustaleń Rabinatu zwracają uwagę na to, że mogą one prowadzić do większego rozdźwięku między Żydami w Izraelu, a diasporą. Wpłyną też na zmniejszenie imigracji do Izraela i zwiększą poczucie wyobcowania w diasporze.