Dyrektor JCC wyrzucony z gminy żydowskiej w Krakowie

GWŻ w Krakowie; zdjęcie pochodzi z profilu Gminy na Facebooku https://www.facebook.com/gwzkrakow/

W niedzielę, 10 czerwca, w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie odbędą się wybory nowego zarządu. Kilka dni temu okazało się, że z listy członków skreślono dyrektora JCC Kraków, Jonathana Ornsteina, który od lat działa intensywnie na rzecz życia społeczności żydowskiej w tym mieście.

W październiku 2016 r. GWŻ wysłała do Ornsteina list, informujący o tym, że nie opłacił składek w wysokości 60 zł. List ten wysłano na adres, pod którym dyrektor JCC nie mieszkał od 2007 r. Nieodebrana korespondencja wróciła więc do gminy. I aż do dzisiaj nikt o niej nie wspomniał, chociaż Ornstein od tego czasu wielokrotnie spotykał się z członkami zarządu gminy, w tym z jej prezesem. Nieuregulowanie zaległych składek skutkowało skreśleniem Ornsteina z listy członków GWŻ.

GWŻ na swoim profilu na Facebooku opublikowała oświadczenie w tej sprawie, nie podpisane jednak przez nikogo imieniem i nazwiskiem. Gmina podkreśla, że dwa lata temu skreślono kilka osób z listy członków za nieopłacone składki. Część z nich odwołała się od decyzji GWŻ. Ornstein nie mógł jednak tego zrobić, ponieważ listu nie otrzymał.

“Może więc Pan w tych okolicznościach zwrócić się po dwóch latach po wykluczeniu ze Wspólnoty – o ponowne przyjęcie, przy spełnieniu warunków przewidzianych w Prawie Wewnętrznym. Pozostawanie formalnie poza Wspólnotą nie powinno Pana zniechęcać do uczestniczenia w modlitwach oraz uroczystościach świątecznych w synagodze gminnej czy kolacjach szabatowych” – kończy swoje oświadczenie GWŻ w Krakowie.