Powstanie Muzeum KL Płaszów

Płaszów, fot. Dariusz Żukowski - Praca własna, CC BY-SA 3.0

List intencyjny w sprawie utworzenia „Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945)” został podpisany w czerwcu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Kraków. Nowe muzeum obejmie obszar ok. 40 hektarów i będzie samorządową instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków współprowadzoną przez resort kultury.

Sygnatariuszami listu są wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński – reprezentowany przez Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Ze względu na sytuację wywołaną pandemią COVID-19, sygnowanie dokumentu odbyło się drogą elektroniczną.

List intencyjny dotyczący utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945)” jest deklaracją wspólnej woli sygnatariuszy na rzecz właściwego upamiętnienia ofiar poprzez objęcie terenu, na którym znajdował się obóz, opieką instytucjonalną i utworzenie Muzeum – Miejsca Pamięci.

Planuje się, że muzeum rozpocznie swą działalność 1 stycznia 2021 r. i będzie samorządową instytucją kultury miasta Krakowa, współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treść listu zakłada współdziałanie stron na rzecz utworzenia muzeum zarówno w zakresie finansowym, jak i merytorycznym. Przewiduje się, że Rada Miasta Krakowa powoła nową instytucję do końca 2020 r.

W kolejnym etapie zostanie też podpisana umowa pomiędzy miastem i ministerstwem, która określi zasady współprowadzenia nowej instytucji muzealnej. Przewidywany czas niezbędny do zakończenia prac nad powstaniem Muzeum – Miejsca Pamięci i wystawy stałej szacowany jest na około pięć lat.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow powstanie na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Skarbu Państwa. Obejmie swym zasięgiem obszar ok. 40 hektarów, który od 2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz teren przyległy o powierzchni około 3 hektarów.

Muzeum Krakowa, jako opiekun merytoryczny, opracowało scenariusz nowego Muzeum – Miejsca Pamięci oraz przeprowadziło badania archeologiczne na terenie poobozowym. Muzeum prowadzi również prace badawcze i edukacyjne w obszarze wiedzy i pamięci o byłym obozie. Działania te finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Krakowa. Prace Muzeum wspiera powołana zarządzeniem Prezydenta Krakowa Rada Społeczna ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow.

źródło: krakow.pl

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!