Jad Waszem zaniepokojone odznaczeniami przyznawanymi przez prywatną fundację

Jad Waszem, fot. Godot13 - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie wyraził zaniepokojenie działaniami prywatnej fundacji, która uhonorowała trzy osoby pomagające Żydom w czasie wojny. Zdaniem Joela Zisenwine’a, dyrektora Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Jad Waszem, istnieje obawa, że “takie działania mogą wprowadzić odbiorców w błąd”. Jedynie Jad Waszem może nadawać tytuł Sprawiedliwych.

W sierpniu fundacja From the Depths uhonorowała w Warszawie trzy osoby, które – jak twierdzi Jonny Daniels, przedstawiciel fundacji – przyczyniły się do uratowania 3 000 Żydów, dostarczając im dokumenty umożliwiające ucieczkę. W tym samym miesiącu w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego medale Sprawiedliwych wręczała ambasador Izraela, Anna Azari, która przypomniała, że coraz częściej inne organizacje używają tytułu Sprawiedliwych, przyznając własne nagrody, ale tylko Jad Waszem posiada zespół pracowników dokładnie sprawdzający każdą historię i potwierdzający jej autentyczność.

“Podstawa honorowania tych ludzi przez Danielsa jest całkowicie niejasna” – napisał Zisenwine w mailu skierowanym do Meira Bulki, przedstawiciela organizacji JNerations, który zwrócił się do Jad Waszem z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.

Jednym z nagrodzonych przez prywatną fundację jest Julian Kulski, który w czasie wojny pełnił funkcję komisarycznego burmistrza Warszawy. W latach 80. Jad Waszem odrzucił prośbę o jego uhonorowanie “ze względu na niejasne relacje i sprzeczności w źródłach, które dają nieco inny obraz jego stosunku do Żydów” – podkreśla Zisenwine.

Fundacja From the Depths nie zamierza wycofywać się ze swojej działalności, chociaż jest ona często krytykowana przez organizacje żydowskie w Polsce.

W sierpniu 2017 r. Daniels był jednym z przedstawicieli organizacji żydowskich, który spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS. Wydarzenie to zostało wówczas skrytykowane przez gminy żydowskie, JCC w Warszawie i Krakowie oraz naczelnego rabina RP.

Daniels współpracował też z o. Tadeuszem Rydzykiem.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!