Polscy Sprawiedliwi: “Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków”

Uroczystość wręczenie medalu Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, Kraków 2011

Centrum Informacyjne Rządu przekazało właśnie informację, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął dzisiaj list podpisany przez grupę 50 osób uhonorowanych przez Instytut Pamięci Jad Waszem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. List zawiera apel do parlamentów i rządów Polski oraz Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania.

“Pod listem podpisały się władze Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – organizacji pozarządowej, która powstała w 1985 r. z inicjatywy osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Statutowym celem działalności Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest zachowanie pamięci i szerzenie wiedzy o okupacji hitlerowskiej w Polsce, o Zagładzie i o ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali współobywateli pochodzenia żydowskiego” – informuje CIR.

“Prosimy, aby nie pisać historii na nowo. Największa tragedia w dziejach obu naszych narodów została raz na zawsze zapisana w trakcie czarnej nocy nazistowskiej okupacji, której ofiarami jesteśmy do dzisiaj my wszyscy. Jak w każdym, także i w naszym narodzie byli wówczas ludzie nikczemni. Postępowali we własnym imieniu, nie w imieniu polskiego państwa. Byli jednak Polakami. Ich także baliśmy się. (…) To Niemcy zniszczyli wiosną 1943 roku warszawskie getto, a rok później całą Warszawę (…). Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody połączone blisko 1000-letnią, wspólną historią, budowały przymierze i przyszłość w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce, oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie. My Sprawiedliwi, nosząc w pamięci prawdę o tamtych czasach, prosimy wszystkich o empatię i rozwagę, o wrażliwość przy tworzeniu prawa i odpowiedzialną medialną narrację, o uczciwe i niezależne badania historyczne gdyż tylko takie służą wyjaśnieniu tego, co wymaga wyjaśnienia, o dialog i serdeczność” – napisano w liście podpisanym przez 50 Sprawiedliwych.

List ma związek z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zgodnie z którą „kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Nowe prawo wywołało protesty części naukowców, historyków, publicystów.