Oświadczenie dyrektora YIVO w związku z publikacją pisma “Do Rzeczy Historia”

W związku z ukazaniem się w najnowszym numerze pisma “Do Rzeczy Historia” wywiadu z Jonathanem Brentem, publikujemy poniżej jego oświadczenie. Brent to amerykański historyk i sowietolog, od 2009 r. dyrektor YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku.

Oświadczenie

Przedmiotem moich badań naukowych i publikacji jest późny stalinizm, w szczególności zaś tak zwany “spisek lekarzy” oraz inne zagadnienia dotyczące losu Żydów w Związku Radzieckim. Stąd też często udzielam wywiadów na te i podobne tematy. Gdy Piotr Zychowicz poprosił mnie o wywiad dla „Do Rzeczy Historia”, uznałem to za normalne, zwłaszcza że jedna z moich książek została przetłumaczona na język polski.

Dopiero potem uświadomiłem sobie, że narracja reprezentowana przez to czasopismo i jego redaktora naczelnego jest całkowicie sprzeczna z moimi poglądami i przekonaniami.

Wynikiem bliższego przyjrzenia się sprawie był mój zamiar wycofania zgody na publikację wywiadu. Jednakże standardowa polska procedura autoryzacji materiału nigdy nie miała miejsca i tekst został opublikowany (w numerze z grudnia 2018 r. pod tytułem “Żydowskie ofiary Stalina”), sprawiając niefortunne (i kuriozalne) wrażenie, że uznaję “Do Rzeczy Historia” za “normalny” magazyn historyczny i w jakiś sposób – za sprawą publikacji mojego wywiadu – popieram jego redakcyjną inklinację. Odrzucam to kategorycznie.

Pragnę publicznie ogłosić, że głęboko żałuję tej publikacji i nie podpisuję się pod historycznym rewizjonizmem reprezentowanym przez “Do Rzeczy Historia” i jej redaktora naczelnego. Moje miejsce – moralnie, zawodowo, osobiście – jest po stronie badań nad Holokaustem i antysemityzmem, uwzględniających teorię krytyczną, a więc po stronie perspektywy zapoczątkowanej w Polsce przez Jana Tomasza Grossa i reprezentowanej przez badaczki i badaczy, których działalność naukowa znajduje się dzisiaj w Polsce w poważnym zagrożeniu.

Jonathan Brent

New York City, 8 grudnia 2018

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!