POLIN Museum Film Call – międzynarodowy konkurs na filmy krótkometrażowe

Na świecie żyje ponad 9 milionów potomków polskich Żydów. Jaki jest ich związek z krajem przodków? Muzeum POLIN zaprasza filmowców do twórczej próby odpowiedzi na to pytanie i udziale w międzynarodowym konkursie filmowym. Czternaście zwycięskich filmów będzie włączonych do epilogu multimedialnej wystawy stałej Muzeum poświęconej tysiącletniej historii polskich Żydów.

Konkurs trwa do 31 sierpnia, wyniki w październiku. Każdy z czternastu finalistów konkursu otrzyma nagrodę do 56.000 PLN brutto na produkcję jednego filmu krótkometrażowego.

Prace w formie wideo o długości do 5 minut powinny obrazować współczesne społeczności żydowskie żyjące w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Australii, Europie, Izraelu, Polsce lub Republice Południowej Afryki. Powinny się odnosić się do dziedzictwa polskich Żydów poprzez opowiedzenie historii jednostek, rodzin, organizacji, wspólnot, wydarzeń lub przedmiotów szczególnej wagi, które stanowią łącznik między owymi społecznościami a miejscami, gdzie kiedyś żyły ich rodziny.

Zgłaszane do konkursu filmy mogą mieć dowolną formę i być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, domowych filmach video, animacji, sztuce video i innych. Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy filmowców, będących członkami społeczności, o których opowiadają. Ważne jednak, by uczestnicy konkursu wykazali w swoim portfolio co najmniej trzy filmy zrealizowane w ciągu ostatnich sześciu lat (od roku 2013). Jury będzie oceniać przede wszystkim jakość artystyczną filmów oraz sposób ukazania związku społeczności żydowskiej w danym regionie z dziedzictwem polskich Żydów.

Termin składania projektów: do 31 sierpnia 2019 r. Pod tymi linkami znajdują się formularz zgłoszeniowy >> oraz zasady konkursu >>.

W jury konkursowym znajdują się:
• przewodnicząca: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główna kuratorka wystawy stałej Muzeum POLIN,
• zastępczyni przewodniczącej: Joanna Fikus, kierowniczka Działu Wystaw Muzeum POLIN,
• sekretarzyni: Katarzyna Tomczak-Wysocka, kuratorka organizacyjna, Muzeum POLIN,
• Eric Bednarski, pisarz i reżyser,
• Jakub Duszyński, dyrektor artystyczny Gutek Film,
• Rebecca Guber, założycielka i dyrektorka Asylum Arts,
• Natalia Paszkowska, architektka/Pracownia WWAA,
• Aviva Weintraub, dyrektorka Festiwalu Filmów Żydowskich w Nowym Jorku, kuratorka współpracująca, The Jewish Museum, Nowy Jork,
• Maria Zmarz-Koczanowicz, dokumentalistka, Szkoła Filmowa w Łodzi.

Każdy z czternastu finalistów konkursu otrzyma nagrodę do 56.000 PLN brutto na produkcję jednego filmu krótkometrażowego. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet. Wyniki konkursu w październiku.

Zwycięskie filmy będą stanowić część epilogu multimedialnej wystawy stałej Muzeum POLIN, poświęconej tysiącletniej historii Żydów w Polsce. Od otwarcia w 2013 roku Muzeum odwiedziły ponad 3 miliony gości z całego świata. W roku 2016 Muzeum otrzymało tytuł Europejskiego Muzeum Roku (EMYA) oraz prestiżową nagrodę European Museum Academy (EMA). Misją Muzeum POLIN jest podtrzymanie dialogu w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Pytania dotyczące uczestnictwa w konkursie: filmcall@polin.pl.