Porozumienie między Muzeum POLIN a Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu wystawy czasowej, która będzie prezentowana w Muzeum POLIN z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Rocznica przypadnie 19 kwietnia 2023 roku.

Porozumienie dotyczy współpracy między zespołami Muzeum i Centrum w przygotowywaniu przyszłych działań wystawienniczych Muzeum POLIN, szczególnie w związku z rocznicową ekspozycją o powstaniu w getcie warszawskim.

– Okrągłą, 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim upamiętnimy w Muzeum POLIN specjalną wystawą czasową. Nawiązanie współpracy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów to ważna chwila, bo na etapie przygotowań zyskujemy partnera, który jest jednym z najważniejszych na świecie ośrodków naukowych prowadzących badania nad Holokaustem – mówi Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Szczegóły dotyczące wystawy zostaną przedstawione po wypracowaniu scenariusza ekspozycji, co planowane jest na rok 2022. Obie instytucje zapowiadają także przy wspólnych wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym i komunikacyjnym.

– Celem Centrum jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się Zagładą Żydów w czasie II wojny światowej w różnorodnych aspektach. Samo powstanie w getcie warszawskim pod wieloma względami było niezwykłym i wielowymiarowym wydarzeniem, co wraz z naukowcami i naukowczyniami z Centrum Badań nad Zagładą Żydów spróbujemy pokazać, wspierając Muzeum POLIN w pracach nad wystawą na 80. rocznicę zrywu – mówi prof. dr hab. Barbara Engelking, kierująca Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!