Były dyplomata nowym dyrektorem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, powołana przez Światową Organizację ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP poinformowała, że stanowisko dyrektora Fundacji objął Piotr Puchta.

Piotr Puchta pokieruje działaniami FODŻ zmierzającymi do odzyskania, ochrony i upamiętnienia dziedzictwa kulturowego oraz miejsc ważnych dla społeczności żydowskiej w Polsce oraz do edukowania polskiej młodzieży w zakresie historii Żydów. Sprawuje również nadzór nad postępowaniami restytucyjnymi dotyczącymi nieruchomości należących przed II wojną światową do gmin wyznaniowych żydowskich, w tym szczególnie synagog i cmentarzy.

Nowy dyrektor rozpoczął pracę w Fundacji po ponad 30 latach pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, w trakcie których specjalizował się w sprawach Bliskiego Wschodu. Przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję ambasadora tytularnego w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. W minionym okresie pracował na placówkach dyplomatycznych w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej, a w latach 2009–2013 był ambasadorem Polski w Egipcie. Od stycznia 2014 do marca 2016 przewodniczył polskiej delegacji biorącej udział w pracach Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). IHRA jest platformą służącą wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między przedstawicielami rządów i ekspertami z różnych rejonów świata zajmującymi się promowaniem, rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy dotyczącej Holokaustu oraz pamięci Zagłady, a także prowadzi działalność na rzecz realizacji postanowień Deklaracji Sztokholmskiej z 2000 roku.

„Mam nadzieję, że wiedza pana Puchty pozwoli Fundacji jeszcze lepiej wypełniać jej misję, polegającą na odtwarzaniu i upamiętnianiu życia wspólnoty żydowskiej w Polsce na wielu obszarach, na których dziedzictwo żydowskie wymaga znaczącej ochrony” – oświadczył Gideon Taylor, jeden z dwojga współprzewodniczących Zarządu FODŻ, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego WJRO. „Witamy serdecznie nowego dyrektora w naszej organizacji i liczymy na ścisłą współpracę”.

„To dla mnie zaszczyt, że będę mógł współkierować działaniami organizacji, która realizuje misję ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce” – mówi Piotr Puchta, nowy dyrektor FODŻ. „Wierzę, że troska o tę ważną pamięć pomoże w zbliżeniu do siebie Żydów i Polaków oraz będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych pokoleń”.