Blok żydowski na Paradzie Równości

Blok Żydowski na Paradzie Równości, 8.06.2019, fot. Krzysztof Bielawski

Były flagi z Gwiazdą Dawida i tęczowa chupa. Warszawscy Żydzi razem przeszli w Paradzie Równości.

Blok Żydowski na Paradzie Równości, 8.06.2019, fot. Krzysztof Bielawski

„Jesteśmy za otwartym i wielokulturowym społeczeństwem polskim, w którym każdy, bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, kolor skóry, pochodzenie, wyznawaną religię (lub jej brak), poglądy polityczne czy sytuację materialną może czuć się bezpiecznie” – napisali organizatorzy, zapraszając do wzięcia udziału w Paradzie. “Jedną z wartości, które nam przewodzą jest «tikkun olam». Wywodzi się ona z judaizmu i znaczy «naprawianie świata». Małymi codziennymi działaniami chcemy tworzyć lepszą rzeczywistość, której wszyscy i wszystkie będziemy czuli się częścią”.

Blok Żydowski na Paradzie Równości, 8.06.2019, fot. Krzysztof Bielawski

O utworzenie Bloku Żydowskiego na Paradzie Równości zaapelował Emil Jeżowski. Na jego zaproszenie odpowiedziało około stu osób. Zebrali się przy Pomniku Janusza Korczaka i razem z tysiącami uczestników Parady przemaszerowali głównymi ulicami Warszawy. Szli pod flagami z Gwiazdą Dawida, w koszulkach z tęczą i napisem „Ahawa”, zaprojektowanymi przez Wiktorię Grzybowską. Była również chupa w barwach tęczy.

Blok Żydowski na Paradzie Równości, 8.06.2019, fot. Krzysztof Bielawski

Wśród uczestników Parady Równości można było spotkać Irenę Klepfisz – pisarkę, działaczkę na rzecz praw mniejszości seksualnych, córkę Michała Klepfisza.

Blok Żydowski na Paradzie Równości, 8.06.2019, fot. Krzysztof Bielawski

Z okazji Parady, dwa dni wcześniej JCC Warszawa zorganizowało spotkanie z ambasador Anną Azari, poświęcone prawom osób LGBT w Izraelu.

Krzysztof Bielawski