Międzynarodowa konferencja edukacyjna “Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji”

Konferencja edukacyjna; fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, materiały prasowe

Jesienią mija pięć lat od otwarcia wystawy 1000 lat historii Żydów polskich w Muzeum POLIN. To okazja do zaproszenia osób zajmujących się zawodowo edukacją na konferencję “Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji”.

14-16 listopada (czwartek – sobota), udział bezpłatny, rejestracja do 3 listopada;
formularz na stronie: https://konferencja-polsko-zydowskie-dziedzictwo.konfeo.com/pl/groups

Jakie jest miejsce pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski w edukacji? Jak uczyć o bogatej kulturze polskich Żydów? Jakie wyzwania stoją przed osobami pracującymi z młodzieżą oraz z lokalnymi społecznościami w kontekście dbania o wspólne, polsko-żydowskie dziedzictwo? – na te i inne pytania przez kilka dni spróbują odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki międzynarodowego spotkania, które od 14 listopada odbywać się będzie w Muzeum POLIN w Warszawie.

Warto dołączyć do wydarzenia na pewno ze względu na program wykładów i warsztatów, poświęconych rozmaitym obszarom kultury Żydów mieszkających na polskich ziemiach. Będzie mowa o literaturze i sztuce jidysz, żydowskim szkolnictwie i historiach żydowskich kobiet, o tym, jak odczytywać ślady historii społeczności żydowskiej, odwiedzając żydowski cmentarz oraz o metodach uczenia o wielokulturowości i inności bez stereotypów. Pojawi się również przestrzeń do refleksji o tym, jak mówić o polsko-żydowskiej przeszłości bez mitów i upiększania wspólnej historii.

Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się renomowani akademicy, rozpoznawani na świecie eksperci z dziedziny studiów żydowskich. Konferencję otworzy profesor Antony Polonsky, wiceprzewodniczący oksfordzkiego Institute for Polish-Jewish Studies oraz American Association for Polish-Jewish Studies.

Pierwszego dnia konferencji w tematykę studiów nad kulturą żydowską wprowadzi uczestników profesor historii i literatury żydowskiej Marcin Wodziński, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Monika Adamczyk-Garbowska, literaturoznawczyni z Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS przedstawi najważniejsze postaci i zjawiska w literaturze jidysz, zwłaszcza tej tworzonej na ziemiach polskich.

Muzeum POLIN zaprasza również na specjalne wydarzenia towarzyszące konferencji:

• 14 listopada w godz. 18:00–19:30, wykład “Jak badać historię Żydów, mieszkańców Polski” profesora Antony’ego Polonsky’ego,
• 15 listopada o godz. 18:00, projekcja filmu “800 Żydów z naszego miasteczka” i dyskusja z reżyserem Filipem Luftem.

Konferencja będzie w całości tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

Organizatorzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Forum Dialogu, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Wydarzenie wspierają finansowo Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce i Jewish Foundation for the Righteous.

Konferencja “Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji” jest objęta honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Program konferencji Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji

Czwartek, 14 listopada

12:30–13:00 Rejestracja
13:00–14:00 Otwarcie konferencji (Audytorium)
14:00–15:00 Dyskusja “Jak rozumieć dziedzictwo polsko-żydowskie i czemu warto o nim rozmawiać?”
Paneliści: prof. Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski) Zuzanna Radzik (Forum Dialogu) Adam Musiał (Ambasador POLIN)
14:30–15:00 Przerwa kawowa
15:00–15:30 Prezentacja oferty programów edukacyjnych Muzeum POLIN (Audytorium)
15:30–17:00 Wykład (Audytorium) “Kultura Żydów polskich. Stereotypy, nowe ujęcia, perspektywy”.
Prof. Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)
18:00–19:30 Wydarzenie towarzyszące (Audytorium) – wykład “Jak badać historię Żydów, mieszkańców Polski”
Prof. Antony Polonsky

Piątek, 15 listopada

10:00–11:30 Wykład (Audytorium) “Literatura jidysz – bliska, lecz nieznana” prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
11:30–12:00 Przerwa kawowa
12:00–13:30 Panel dyskusyjny (Audytorium) “Zaangażowanie społeczności lokalnej w pracę z dziedzictwem żydowskim”. Paneliści: Anna Włodek, Mirosław Skrzypczyk (Liderzy Dialogu) oraz Dominika Panfil, Piotr Czerniejewski, Dawid Gańczak (Młodzi Liderzy Dialogu)
13:30–14:30 Obiad
14:30–16:30 Sesja warsztatowa:
• Wykład (Audytorium) “Cmentarz żydowski jako lokalne świadectwo historii, miejsce pamięci, tekst kultury”, dr hab. Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski) Warsztat (Centrum Edukacyjne)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Skomplikowana pamięć – nauczanie o Żydach na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r.”, Aneta Ceglarek (Forum Dialogu oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Rozmawiamy o Żydach– jak reagować na trudne sytuacje w klasie?” Izabela Meyza (Forum Dialogu)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Gdzie uczyła się żydowska młodzież? Zajęcia z wykorzystaniem relacji świadków historii”, Anna Staszewska-Zatońska (Muzeum POLIN)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Wielokulturowość bez egzotyzacji – jak uczyć o inności bez stereotypów”, Dawid Sypniewski (Stowarzyszenie Praktyków Kultury).
16:30–18:00 Przerwa
18:00 Wydarzenie towarzyszące (Audytorium) “800 Żydów z naszego miasteczka” – film i dyskusja z reżyserem Filipem Luftem.

Sobota, 16 listopada

10:00–12:00 Sesja warsztatowa:
• Wykład (Audytorium) “Żydówki w polskiej historii” dr Aleksandra Oniszczuk
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Skomplikowana pamięć – nauczanie o Żydach na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r.” Aneta Ceglarek (Forum Dialogu oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Rozmawiamy o Żydach w klasie – jak reagować na trudne sytuacje”, Izabela Meyza (Forum Dialogu)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Gdzie uczyła się żydowska młodzież? Zajęcia z wykorzystaniem relacji Ocalałych”, Anna Staszewska-Zatońska (Muzeum POLIN)
• Warsztat (Sala pomnikowa) “Miejsce języka i kultury jidysz dzisiaj” Anna Rozenfeld (Uniwersytet Warszawski oraz Kollegium Jüdische Studien BerlinBrandenburg)
• Warsztat (Centrum Edukacyjne) “Wielokulturowość bez egzotyzacji. Jak uczyć o inności bez stereotypów”, Dawid Sypniewski (Stowarzyszenie Praktyków Kultury)
12:00–12:30 Przerwa kawowa
12:30–14:00 Wykład (Audytorium) “Mitologizacja wspólnej przeszłości”, dr Agnieszka Haska (Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN)
14:00–14:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji (Audytorium)
14:15 –15:15 Obiad

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!