Konferencja “Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć”

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zaprasza w dniach 27-28 lutego na konferencję “Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć”. Wydarzenie to inauguruje Regionalny Projekt Badawczy IPN pod tym samym tytułem.

Miejsce konferencji: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z historią społeczności żydowskiej zamieszkałej w Wielkopolsce, ze szczególnym naciskiem na okres międzywojnia, wojny i okupacji oraz lata powojenne, jak również kwestie właściwego upamiętnienia ich obecności/zapobiegania niepamięci.

Konferencja ma otwarty, interdyscyplinarny charakter i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, dziennikarzy, samorządowców, członków lokalnych stowarzyszeń, organizacji, fundacji, instytucji oświatowo-kulturalnych i innych. Głównym celem wydarzenia jest wzajemne zapoznanie się oraz uzyskanie wglądu w dotychczasowy stan badań/pamięci odnośnie różnych miejsc w Wielkopolsce.

Wielu z zaproszonych prelegentów z powodzeniem realizuje funkcje historyków regionu, w którym zamieszkują oraz „aktywistów pamięci” [franc. militant de la mémoire], troszczących się o to, by wiedza, w której pozyskiwaniu i rozprzestrzenianiu biorą aktywny udział (w tym kontekście wiedza o żydowskich współmieszkańcach) nie została zapomniana.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!