Łucja Pawlicka-Nowak (1938 – 2020)

Łucja Pawlicka-Nowak, fot. Leszek Tybon

27 lutego zmarła Łucja Pawlicka-Nowak – była dyrektor Muzeum w Koninie, organizatorka Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Łucja Pawlicka-Nowak od 1974 r. do 2006 r. pełniła funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego w Koninie, następnie do 2012 r. była jego pracownikiem. Zorganizowała Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, kierowała pracami archeologicznymi na jego terenie.

Z jej inicjatywy upamiętniono około 20 cmentarzy żydowskich w dawnym województwie konińskim i zabezpieczono kilkaset macew, odnalezionych w różnych miejscach poza cmentarzami.

Łucja Pawlicka-Nowak była autorką i redaktorką licznych publikacji, m.in. książek Świadectwa zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec oraz Zwój domu niewoli. Dziennik rabina Aaronsona, więźnia niemieckiego obozu dla Żydów w Koninie-Czarkowie 1942-1943.