Nagroda POLIN 2020 – już tylko kilka dni na zgłoszenie

Już tylko do 30 września można zgłosić swojego kandydata w konkursie Nagroda POLIN 2020. Jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureatami Nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Kandydatów i kandydatki można zgłaszać poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej polin.pl/nagroda. W tym roku Nagroda POLIN zostanie przyznana po raz szósty. 1 grudnia trafi ona do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Zwycięzca lub zwyciężczyni otrzyma nagrodę finansową. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla laureatki lub laureata, wyróżnionych i nominowanych wynosi 60 tysięcy złotych.

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko żydowskich.

– Za pomocą Nagrody POLIN chcemy wyrazić uznanie i wdzięczność ludziom, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów. Celem Nagrody POLIN jest popularyzacja działań podejmowanych przez tych, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności, wypełniając tym samym misję Muzeum POLIN. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 i bardzo trudne warunki finansowania i realizowania projektów, wsparcie dla lokalnych działaczy społecznych ma szczególny wymiar – mówi Radoslaw Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2020.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim laureata Nagrody POLIN wyłania kapituła, w której zasiadają przedstawiciele muzeum, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz przedstawiciele innych organizacji.

Kapituła konkursu Nagroda POLIN 2020:
• Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
• Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
• Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”,
• Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
• Grzegorz Jankilevitsch, Jankilevitsch Foundation, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN,
• dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW,
• Natalia Bartczak, laureatka Nagrody POLIN 2019,
• Łucja Koch, kierowniczka Działu Edukacji Muzeum POLIN,
• Marcin Kącki, reporter, redaktor „Dużego Formatu”, Dziennikarz Roku w konkursie Grand Press 2007
• Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka.

Łączna wysokość nagród pieniężnych w tegorocznej edycji konkursu wynosi 60 tysięcy złotych. Ufundowali je Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas oraz anonimowy darczyńca. Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Jankilevitsch Foundation. Działanie realizowane w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 1 grudnia 2020 roku o godzinie 20:00 na stronie internetowej www.polin.pl oraz w kanałach Muzeum POLIN w mediach społecznościowych.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz sylwetki dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie www.polin.pl/nagroda.