ŻIH odwołał jury Nagrody im. Hirszowiczów

Żydowski Instytut Historyczny

Osoby zasiadające w jury przyznawanej przez ŻIH Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów miały dziś (12 kwietnia) wziąć udział w posiedzeniu dotyczącym tegorocznej edycji wyróżnienia. W piątek otrzymały mail od dyrekcji ŻIH z informacją o rozwiązaniu jury.

„9 kwietnia 2021 roku decyzją dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Moniki Krawczyk zostało rozwiązane jury Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów. (…) Wedle regulaminu Nagrody kadencja jury trwa cztery lata. Jury powołane w 2020 roku powinno działać do roku 2024. Jest nam bardzo przykro z powodu takiego niezgodnego z dobrymi obyczajami obrotu spraw” – oświadczenie takiej treści zamieścili członkowie jury na swoich profilach na Facebooku. W powołanej w grudniu 2020 r. komisji konkursowej zasiadali: Bogdan Białek, Agnieszka Olsten, Krzysztof Persak, Piotr Rypson, Paweł Śpiewak, Marek Zaleski.

Jury zostało rozwiązane, bo w piątek dyrektor ŻIH podpisała zarządzenie zmieniające regulamin nagrody. „W związku z nowym brzmieniem regulaminu, dotychczasowa Kapituła Nagrody (Jury) została rozwiązana” – napisała Monika Krawczyk w mailu do członków tejże kapituły.

Nie oznacza to wycofania się ŻIH z przyznawania nagrody. Wkrótce ma być powołane nowe jury. „W związku z powyższym, bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy” – zaznaczyła Monika Krawczyk w wiadomości skierowanej do członków dotychczasowego jury. „Jednocześnie przepraszam, że niezbędnych kroków nie udało się przeprowadzić wcześniej i wysłać informacji z dłuższym wyprzedzeniem. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody zostanie opublikowane na stronie ŻIH i zapraszam do zgłaszania kandydatur, które Państwo sygnalizowaliście”.

Zapytaliśmy w ŻIH o powody odwołania jury. „Podstawą tej decyzji jest m.in. fakt, że Regulamin z dnia 30.12.2020 r. został wprowadzony bez wymaganego trybu, co zobowiązywało do stosownych korekt” – odpowiada Małgorzata Sołtysik z Działu Projektów Kulturalnych i Komunikacji.

ŻIH nie precyzuje o jaki tryb chodzi i na czym polegały korekty. Odsyła natomiast do wyników kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Ministerstwo Kultury. W liczącym 34 strony dokumencie nie ma jednak żadnego punktu odnoszącego się bezpośrednio do Nagrody im. Hirszowiczów.

Tak o nagrodzie informował Żydowski Instytut Historyczny:

W roku 2001 Maria Hirszowicz, profesor socjologii na przymusowej emigracji w Wielkiej Brytanii, ufundowała nagrodę za działalność i prace poświęcone problematyce żydowskiej w Polsce. Nagroda miała nosić imię jej zmarłego męża, Łukasza Hirszowicza. Fundusz Nagrody Maria Hirszowicz powierzyła ówczesnemu dyrektorowi ŻIH, profesorowi Feliksowi Tychowi. Maria Hirszowicz zmarła w Paryżu w roku 2007. Przyznawanie nagrody zostało czasowo zawieszone. W 2014 roku Żydowski Instytut Historyczny wznowił przyznawanie Nagrody.

W latach 2002–2007 nagrodę otrzymali:

Michał Nekanda-Trepka za film dokumentalny “Ostatni świadek”,

Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” za oryginalny wkład w dzieło przypomnienia żydowskiej obecności historycznej w Lublinie,

Daniel Kac za całokształt twórczości literackiej w języku jidysz,

Barbara Engelking-Boni za stworzenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w IFiS PAN,

Bogdan Białek za utrwalanie w Kielcach pamięci o pogromie 1946 roku,

Dariusz Libionka za prace o Zagładzie oraz za utworzenie i redakcję pisma “Zagłada Żydów: Studia i Materiały”.

W latach 2014–2019 nagrodę otrzymali:

Jolanta Żyndul oraz Fundacja Brama Cukermana z Będzina,

Tadeusz Kuźmiński oraz Alicja Mroczkowska i Jacek Dehnel — twórcy Ochotniczego Hufca Porządkowania Cmentarza Żydowskiego w Warszawie im. Józefa Rajnfelda,

Jacek Proszyk, Małgorzata Domagalska, Piotr Osęka, Mirosława Bałka,

Monika Sznajderman, Marek Szukalak, Krystyna Piotrowska,

Maria Ciesielska, Maja Kleczewska, Tadeusz Rolke,

Natalia Romik, Zdzisław Senczak, Jacek Leociak.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!