Prof. Krajewski rezygnuje z zasiadania w radzie Muzeum Auschwitz

Muzeum AuschwitzMuzeum Auschwitz

Prof. Stanisław Krajewski przesłał dziś do wicepremiera Piotra Glińskiego list, w którym informuje o rezygnacji z zasiadania w radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Powodem ma być upolitycznienie rady poprzez powołanie w jej skład Beaty Szydło.

“Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021–2025) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” – napisał Stanisław Krajewski do ministra Glińskiego. “Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie”.

W składzie nowej rady muzeum – jak podaje GW – znaleźli się: Bogdan Bartnikowski, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, prof. Edward Kosakowski, prof. dr hab. Stanisław Krajewski, dr Marek Lasota, ks. dr hab. Jan Nowak, Krystyna Oleksy i Beata Szydło.

Na początku 2015 r. Beata Szydło, jako wiceprezeska PiS, domagała się od rządu Ewy Kopacz odwołania dyrektora Muzeum Auschwitz Piotra Cywińskiego. Powodem miało być niezaproszenie na obchody rocznicy wyzwolenia obozu krewnych rotmistrza Pileckiego. Wtedy na uroczystości zapraszani byli przede wszystkim byli więźniowie. Ich rodziny, które przesłały do muzeum zgłoszenie, również mogły uczestniczyć w obchodach. Krewni Pileckiego nie dostali zaproszenia, ale też nie zgłosili wcześniej takiej potrzeby.

Dwa lata później Beata Szydło zainicjowała utworzenie w Oświęcimiu Muzeum Sprawiedliwych spod Auschwitz. Ostatecznie będzie ono nosić nazwę Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Placówka znajduje się “w organizacji”. Nowe muzeum ma pokazywać, jak Polacy nieśli pomoc więźniom obozu.

Stanisław Krajewski jest filozofem, publicystą, działaczem społeczności żydowskiej, współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jest jednym z autorów wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W latach 1991-2006 był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W radzie Muzeum Auschwitz zasiadał od 2008 r.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.