Ceremonia z oficjalną prezentacją tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski w Janowie Lubelskim

Fot. A. Nawracaj / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa MKiDN oraz Fundacja Muzeum Historii Fotografii we współpracy z Janowskim Stowarzyszeniem Ławeczka Dialogu zapraszają na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza  żydowskiego w Janowie Lubelskim. Wydarzenie odbędzie się w środę, 21 września 2022 roku o godz. 12.00 (ul. Wojska Polskiego).

Podczas uroczystości, po raz pierwszy, zostanie oficjalnie zaprezentowana tablica informacyjna umieszczona na terenie cmentarza dzięki staraniom Janowskiego Stowarzyszenia Ławeczka Dialogu oraz działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oznaczenie – kształtem nawiązujące do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego) – łączy tradycję z nowoczesną formą upamiętnienia. Zamieszczony na tablicy znak QR odsyła do szerszej charakterystyki nekropolii w Janowie Lubelskim, udostępnionej na portalu zabytek.pl.

Ceremonia nie będzie jedynym elementem upamiętnienia. Wydarzeniu towarzyszy program – zajęcia edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej. Wezmą w nich udział uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim. Młodzież zostanie zaproszona na warsztaty realizowane 19 i 20 września. Uczestnicy zajęć poznają inny wymiar historii swojej miejscowości i poszerzą wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi oraz kulturą żydowską. Szkoła podstawowa biorąca udział w warsztatach otrzyma również zestaw edukacyjny pt. „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. Są to repliki obiektów i archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum POLIN – rodzaj edukacyjnej gry planszowej dla klas IV-VI. Zestaw jest przeznaczony do własnych działań edukacyjnych placówki.

Prezentacja tablicy oraz program towarzyszący ceremonii realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Do 2024 roku – przez cały okres realizacji grantu ŻDK – nowe oznakowania cmentarzy żydowskich pojawią się w każdym z 16 województw. Ceremonie upamiętnienia każdorazowo uzupełnia program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Upamiętnienie cmentarzy odbywa się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerami lokalnymi programu są Fundacja Muzeum Historii Fotografii w Janowie Lubelskim we współpracy z Janowskim Stowarzyszeniem Ławeczka Dialogu.

Inicjatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!