Zdjęcia z łódzkiego getta na wystawie w Bostonie

Henryk Ross/Art Gallery of Ontario/Courtesy of Museum of Fine Arts, Boston

Henryk Ross, przedwojenny fotograf prasowy, został przez Niemców zmuszony do wykonywania urzędowych zdjęć na rzecz Judenratu w łódzkim getcie. Wykonywał fotografie do dokumentów oraz zdjęcia wykorzystywane w propagandzie. Był jednym ze 160 tys, ostatnich Żydów w getcie w Łodzi. Część negatywów zakopał w ziemi. Połowa z nich ocalała. Od 25 marca zaprezentuje je Museum of Fine Arts w Bostonie.